Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v listopadu 2016

| 08.12.2016 |

Tiskové zprávy

V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,1 % na 18 422, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 9,4 % na 6 624 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 4,53 %.

K 30. 11. 2016 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 18 422 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 11 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je nižší o 3 944 osob. Z tohoto počtu bylo 17 471 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 77 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 160.
V průběhu měsíce listopadu bylo nově zaevidováno 2 631 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 219 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 388 osob.
Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 642 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 242 osob méně než v předchozím měsíci a o 19 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 721, tj. o 287 méně než v předchozím měsíci a o 152 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 350 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 70 více než v předchozím měsíci a o 142 méně než ve stejném období minulého roku, 652 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.
Meziměsíční pokles byl zaznamenán v okrese Kroměříž (1,7 %) a Zlín (1,5 %). Meziměsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště (2,4 %) a Vsetín (0,8 %).
Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 9 445 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,3 %. V evidenci bylo 3 280 osob se zdravotním postižením, což představovalo 17,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.
Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 069 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 162 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 376 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,8 %.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 226 uchazečů o zaměstnání, tj. 28,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.
Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15   64 k obyvatelstvu stejného věku, k 30. 11. 2016 meziměsíčně zůstal na 4,5 %.
Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly okresy Kroměříž a Vsetín, v okrese Kroměříž byl 5,3 %, v okrese Vsetín 5,5 %. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky vykázal okres Uherské Hradiště (4,1 %) a okres Zlín (3,7 %).
Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 4,7 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 4,3 %.
Kraj evidoval k 30. 11. 2016 celkem 6 624 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 690 nižší než v předchozím měsíci a o 1 018 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,8 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (4,4). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 524 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 297, na jedno volné místo připadalo 0,5 uchazečů této kategorie.
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2016 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 3 183 uchazečů, do rekvalifikačních kurzů bylo zařazeno 2 204 uchazečů.
Nejčastějšími obory činností, které byly v tomto měsíci podpořeny prostřednictvím SÚPM   SVČ, byly účetnictví a daňové poradenství.
Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese portal.mpsv.cz/sz/stat .

Připravila:     Ing. Ivona Macůrková

                      Oddělení trhu práce
                      Úřad práce České republiky
                      Krajská pobočka ve Zlíně
                      kontaktní adresa:
                      Erbenovo nábřeží 4251/2c
                      767 01 Kroměříž
                      www.uradprace.cz

Sdílejte článek

Tisknout článek