I přes námitky Kroměříž nehodlá zákaz hazardu zrušit

| 12.11.2014 |

Tiskové zprávy

Společnost SYNOT TIP, a.s., podala podnět Ministerstvu vnitra ČR, v němž napadá obecně závazné vyhlášky čtyř desítek měst a obcí, které na svém území zakázaly provozování sázkových her a loterií. Mezi nimi je i město Kroměříž, kde zmíněná vyhláška platí už od začátku roku 2012 s účinností k 1. lednu 2015.

SYNOT TIP vyhlášku napadá z hlediska určení míst, na něž se předpis vztahuje (či naopak nevztahuje), přičemž toto vymezení je dle jeho názoru v rozporu s principem proporcionality a zásadou rovnosti, tedy považuje jej za diskriminační. „Princip proporcionality znamená, že povinnosti lze ukládat jen v nejmenším možném rozsahu a že by obce měly vydávat vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jen tam a tehdy, kde skutečně k narušování veřejného pořádku dochází či může docházet,“ vysvětluje ministerstvo problematiku v dopise zaslaném kroměřížské radnici a oznamujícím, že se v dané věci začalo zabývat přezkumem zákonnosti určení míst ve vyhlášce. „Ministerstvo se na nás obrátilo s žádostí o zaslání našeho vyjádření k námitkám podatele a zdůvodnění, proč město k regulaci loterií a jiných podobných her formou vyhlášky přistoupilo. Kroměřížskou veřejnost chci ujistit, že postoj města k regulaci hazardu se nemění ani po volbách. Vyhláška zakazující loterie a sázkové hry zůstává v platnosti a nevidíme důvod toto rozhodnutí měnit,“ uvedl kroměřížský starosta Jaroslav Němec. Podle něj radnice své stanovisko v požadovaném termínu do 21. listopadu 2014 ministerstvu zašle a počká na jeho písemné vyjádření.

Sdílejte článek

Tisknout článek