Hledají se kandidáti na cenu města za rok 2023. Navrhněte je

| 12.06.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Již popatnácté bude vedení kroměřížské radnice udělovat cenu města, tentokrát za rok 2023. Ocenění je poděkováním města významným osobnostem za jejich podíl na rozvoji a propagaci Kroměříže. O laureátovi či laureátech této ceny rozhodují zastupitelé na základě doporučení městské rady, která vybírá z návrhů, jež může podat kdokoliv, občané, orgány města, zastupitelé, právnické osoby, sdružení i jiné subjekty, které v Kroměříži působí. „Cena města Kroměříže je udělována za podstatný přínos v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a za činy hodné občanské pozornosti. Oceněným může být osoba starší 18 let, která žije či působí v Kroměříži nebo se významně přičinila o její rozvoj a propagaci,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Návrhy na nositele lze podávat písemně na adresu Městský úřad Kroměříž, odbor Útvar tajemníka, Velké náměstí 115 nebo elektronickou poštou na adresu zpravodaj@mestokm.cz. Nejzazším termínem pro doručení nominace je sobota 30. září 2023. Návrhy by měly obsahovat zdůvodnění, proč právě navrhovaná osobnost by se měla stát držitelem ocenění, a kontakt na navrhovatele.

„Udělení Ceny města Kroměříže je spojeno s předáním čestného uznání, věcné ceny a peněžní odměny. Nejvhodnějšího z navrhovaných kandidátů vyberou zastupitelé na konci tohoto kalendářního roku a cena bude předána začátkem roku 2024 v rámci vybrané významné kulturní či společenské události,“ doplnil radní Jiří Kašík. 

Cena města Kroměříže se uděluje od roku 2009 a získali ji postupně Jan Štěpánek, Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková, Stanislav Kratochvíl, Miroslav Pilát a za rok 2022 hned tři pánové, Vladimír Mikula, Václav Pulkrábek a Jiří Šafařík.

Sdílejte článek

Tisknout článek