Hladina řeky Moravy v Kroměříži klesla mimo stupně povodňové aktivity

| 18.10.2020 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Řeka Morava v Kroměříži již nevykazuje stupně povodňové aktivity, její hladina klesla dnes ráno na 395 centimetrů. První stupeň, povodňová bdělost, se v Kroměříži vyhlašuje při dosažení 400 centimetrů. „Předpovědi se naplnily a povodeň přes město přešla, aniž způsobila významnější škody. Jinak se, řečeno s nadsázkou, také potvrdilo, že povodeň přichází vždycky nevhod. Letos to nebylo o víkendu ani o svátcích, ale při epidemii koronaviru, kdy integrovaný záchranný systém i úřady jsou v částečných karanténách,“ uvedl starosta Jaroslav Němec, který je předsedou povodňové komise města.

Účastnil se tak prohlídek kritických míst, která bylo nutno hlídat. Hladina řeky Moravy se totiž při povodni pohybovala asi jen 15 centimetrů od třetího stupně povodňové aktivity (vyhlašuje se při 600 centimetrech). Pod druhý stupeň (hladina řeky dosáhne 500 centimetrů) klesla v noci z pátku na sobotu. Zajímavostí této povodně byl rozdíl mezi daty Českého hydrometeorologického ústavu a Povodí Moravy, která se v době kulminace lišila asi o 30 centimetrů. Srovnala se až v pátek po kalibraci čidel a přepočítání.

„Úplně jsme se tak na tyto údaje nemohli spolehnout. Proto jsme si hlavně hlídali kritická místa, jako jsou soutoky malých vodních toků s Moravou, zatrubnění potoků, mostky a propustky. Nad jezem Strž, který kvůli probíhajícím opravám nemohl být v celé šířce sklopený, jsme hlídali průběh levobřežního rozlivu. Věžecký potok, který dříve ohrožoval Postoupky a Miňůvky nás naproti tomu nechal v klidu, protože zde fungovala protipovodňová ochrana poldru obce Zlobice,“ popsal Petr Vodák, tajemník povodňové komise města a vedoucí radničního odboru životního prostředí. Mnoho škod podle něj nezpůsobily ani vytrvalé deště. „Trvaly sice delší dobu, ale nebyly přívalové, takže nedocházelo k větším erozím z polí, a škodám způsobených tekoucím bahnem,“ uzavřel Vodák.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek