Etická výchova jako nástroj pro spoluvytváření zdravého klimatu školy

| 11.12.2018 |

Tiskové zprávy

27. listopadu 2018, tedy bez jednoho dne rok po prvním ročníku, se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži uskutečnila druhá konference Nebojme se etické výchovy. Na konferenci se sešli učitelé etické výchovy mateřských, základních i středních škol nejen ze Zlínského kraje.

Ocenili především velmi zajímavé informace o připravovaných změnách v RVP; význam výchovy k osobnostnímu růstu a prosociálnosti v nejbližších letech poroste. To znamená, že bude třeba dobře připravených učitelů. O to významnější se tak jeví podobná setkání, z nichž si účastníci odnášejí poznatky a materiály, které mohu použít v praxi.

Letos si řada účastníků pochvalovala nápaditost aktivit, se kterými se seznámili ve workshopech, motivační prvky i výměnu zkušeností z etické výchovy. „Děkuji za velice příjemně a hodnotně strávený čas, spoustu nápadů a pozitivní náladu, která zde panovala,“ zaznělo v jenom z mnoha pochvalných ohlasů po skončení konference. „Rádi bychom získali víc inspirací pro etickou výchovu na středních školách,“ říká řada učitelů. V tomto světle se jeví velmi důležité, aby podobné akce nezůstaly ojedinělými.

Velkou zásluhu na zdařilém průběhu konference má obecně prospěšná společnost Etická výchova, zaměřená na pomoc se zaváděním etické výchovy do škol.  I druhý ročník konference finančně a organizačně podpořil projekt Místní akční plán, určený k systematickému rozvoji vzdělávání v ORP Kroměříž až do roku 2021.  Největší poděkování však patří samotným účastníkům konference za krásnou pracovní atmosféru setkání a snahu vytvářet ve školách pozitivní sociální prostředí. V takovém prostředí pak lze formovat osobnosti schopné realizovat to, co považují za správné, i v náročných životních situacích. Právě to je totiž hlavním cílem etické výchovy.

Autor: Aranka Řezníčková, pedagog

Sdílejte článek

Tisknout článek