Dům v Havlíčkově ulici už slouží městské policii, byty čekají na nové nájemníky

| 01.09.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Rekonstruovaný dům v Havlíčkově ulici byl dnes slavnostně otevřený. Po přestavbě nalezla v budově bývalé vojenské správy moderní zázemí kroměřížská městská policie a na své obyvatele už čeká devětadvacet nových bytů. „Podařilo se zdárně dokončit nákladnou investiční akci, za což patří poděkování všem, kdo se na její realizaci podíleli. Věřím, že městská policie zde má vše, co potřebuje, a že se nové byty brzy stanou domovem pro první nájemníky,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Stavbaři začali budovu bývalé vojenské správy přestavovat v srpnu 2021. Veřejnou zakázku na tuto akci získala společnost VW Wachal z Kroměříže. Celkové náklady činí přes 158 milionů korun, zahrnují kromě nákladů na stavbu například i projektovou přípravu a autorský dozor, za které město společnosti knesl kynčl architekti zaplatilo zhruba devět milionů korun. Jedná se o jednu z největších investic radnice za poslední léta. Město má na akci přislíbené dotace, z evropských fondů asi 11 milionů korun a od Zlínského kraje zhruba 27 milionů korun.

„Vloni jsme spustili nový dotační program, kterým kraj podporuje rozvojové projekty v území. Toto je jeden z nich. Pro kraj je to zároveň jedna z mála možností, jak podpořit novou bytovou výstavbu a pomoci městům rozšířit nabídku bydlení. Jsou to smysluplně investované peníze z krajského rozpočtu, které pomáhají městům s financováním důležitých akcí, na které by v mnoha případech jen velmi těžko získávala potřebné zdroje,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Koupi budovy bývalé vojenské správy i přilehlých pozemků, na kterých stojí loni otevřený parkovací dům, schválili zastupitelé v roce 2016. Město přišla na 23 milionů korun. Parkovací dům stál včetně sanace území, příjezdové komunikace, loubí, fontánou a zastřešením zhruba 105 milionů korun. „Pokud všechny tyto položky sečteme, dostaneme se téměř k 290 milionům korun, které se bývalé vedení města rozhodlo takto investovat. Myslím, že nové vedení města by raději peníze směřovalo jinam, například do sportovišť. Ale parkovací dům stojí a polyfunkční dům je opravený, a tak musíme usilovat o to, aby byly co nejlépe využity,“ dodal Opatrný.

Městská policie již využívá nové operační středisko i nové zázemí včetně šaten, tělocvičny a kanceláří, a také v nové přístavbě vybudovanou místnost pro krizové řízení. Vstup do budovy pro veřejnost je z Velehradské ulice. Městská policie dosud sídlila na Velkém náměstí.

Do bytů se vstupuje také z ulice Velehradská. V domě bývalé vojenské správy je 18 bytů o výměře 1+kk a sedm bytů 2+kk. Byty jsou určené pro lidi ve věku od 18 do 35 let. Město je nabízí jednotlivcům i rodinám, kteří pracují a na začátku svých kariér ještě nemají dostatek prostředků na to, aby si pořídili vlastní bydlení. Podle místostarosty Pavla Motyčky chce vedení radnice podpořit mladé lidi, kteří si v Kroměříži našli práci, ale nenašli bydlení odpovídající kvality a za příznivou cenu. Zájemci si mohli dům ve středu prohlédnout. „Byty jsou připravené k nastěhování,“ dodal Motyčka.

Zájemci o startovací byt si mohou podat žádost v pracovní dny na podatelně Městského úřadu Kroměříž, datovou schránkou bg2bfur či v úřední hodiny v pondělky a středy na odboru sociálních věcí a zdravotnictví k rukám Vratislava Snídala, sociálního pracovníka na úseku bytového hospodářství, jenž má příjem žádostí na starosti a který současně poskytuje podrobnější informace (osobně v budově D úřadu v ulici 1. máje 533, telefonicky na čísle 573 321 164 nebo e-mailem na adresu vratislav.snidalmestokm.cz).

Žadatel musí splnit podmínky pro přidělování startovacích bytů. Kromě výše zmíněného věku to je například vymezený měsíční příjem (nejedná se o sociální byty). Byty velikosti 2+kk jsou určeny žadatelům, kteří mají ve své péči alespoň jedno nezletilé dítě. Nájemní smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností dvojnásobného prodloužení, tedy celkově nejdéle na tři roky. Výše nájemného bude v prvním roce užívání bytu činit 150 korun za metr čtvereční měsíčně, ve druhém roce 200 korun za metr čtvereční a ve třetím 250 korun za metr čtvereční. Podmínky pro přidělování bytů jsou na webu města na odkazu https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/potrebuji-si-vyridit/.

V rekonstruovaném domě jsou ještě čtyři větší byty o výměře 3 + kk. Tyto byty si město ponechá pro vlastní potřeby. Jednou z možností je například možnost využít tyto bytové jednotky pro zajištění služeb, které ve městě chybějí, například je nabídnout lékařům.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek