Dům v Havlíčkově ulici nabídne nové startovací byty pro mladé, zájemci se už mohou hlásit

| 11.05.2023 |

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice dokončuje přestavbu někdejšího sídla bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici na byty. Radní rozhodli, že byty budou využity jako startovací, to znamená pro mladé lidi ve věku od 18 do 35 let. „Rada schválila kritéria pro přidělování bytů o velikosti 1 + kk a 2 + kk. Vedení města se tak snaží pomoci mladým lidem, kteří zakládají rodiny a nemají dostatek prostředků na pořízení vlastního bydlení,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Ilustrační foto: Pixabay

Žádosti o startovací byty lze již nyní podávat v pracovní dny na podatelně Městského úřadu Kroměříž, datovou schránkou bg2bfur či v úřední hodiny v pondělky a středy na odbor sociálních věcí a zdravotnictví k rukám Vratislava Snídala, sociálního pracovníka na úseku bytového hospodářství, budova D, ulice 1. máje 533, Kroměříž, telefon 573 321 164, e-mail vratislav.snidal@mestokm.cz, který má příjem žádostí na starosti a současně poskytuje podrobnější informace.

V domě bývalé vojenské správy bude k dispozici 18 bytů o výměře 1 + kk a sedm bytů 2 + kk. „Žadatel musí splnit podmínky pro přidělování startovacích bytů. Kromě výše zmíněného věku to bude například vymezený měsíční příjem, fakt, že žadatel nevlastní nemovitost určenou k bydlení, není dlužníkem města a není ani v insolvenčním nebo exekučním řízení. Byty velikosti 2 + kk pak jsou výhradně určeny žadatelům, kteří mají ve své péči alespoň jedno nezletilé dítě,“ popsal místostarosta Pavel Motyčka. Pokud bude mít o byty zájem více žadatelů, kteří naplní všechny podmínky, rozhodne mezi nimi los.

Nájemní smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností dvojnásobného prodloužení, tedy celkově nejdéle na tři roky. Výše nájemného bude v prvním roce užívání bytu činit 150 korun za metr čtvereční měsíčně, ve druhém roce 200 korun za metr čtvereční a ve třetím 250 korun za metr čtvereční. „Cílem je usnadnit mladým lidem vstup do samostatného života, ale také je motivovat k tomu, aby, jakmile budou moci, si sháněli vlastní bydlení. Nejedná se tedy o sociální byty,“ upozornil Motyčka. Kompletní podmínky pro přidělování bytů jsou k nahlédnutí na webu města na tomto odkazu: https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/potrebuji-si-vyridit/.

V rekonstruovaném domě jsou ještě čtyři větší byty o výměře 3 + kk. Tyto byty si podle starosty město ponechá pro vlastní potřeby. „Jednou z možností je využít tyto bytové jednotky pro zajištění služeb, které ve městě chybějí, například je nabídnout lékařům,“ doplnil Opatrný.

V přízemí objektu bude sídlit městská policie, která se do Havlíčkovy ulice přestěhuje ze stávajícího sídla na Velkém náměstí. Stavbaři začali budovu bývalé vojenské správy přestavovat v srpnu 2021. Stavba by měla být dokončena v červnu 2023. Veřejnou zakázku na tuto akci získala společnost VW Wachal z Kroměříže. Náklady se pohybují kolem 130 milionů korun. Jedná se tak o jednu z největších investic radnice za poslední léta. Město má na akci přislíbené dotace od Zlínského kraje a z evropských fondů v celkové výši zhruba 38 milionů korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek