Dům kultury v Kroměříži čeká další etapa rekonstrukce

| 21.12.2015 |

Tiskové zprávy

Podle připraveného harmonogramu by měla být rekonstrukce zahájena v polovině dubna a ukončena do 15. září 2016. V jejím rámci bude vyřešen již zcela nevyhovujícího stav střešní konstrukce nad společenským sálem, dojde k dodávce a montáži nových profesních rozvodů a ke stavebním úpravám interiéru společenského sálu včetně řešení a montáže jevištní technologie, kvalitního ozvučení a osvětlení sálu.


V těchto dnech zahájilo město Kroměříž, v souladu s podmínkami Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, výběr dodavatele pro realizaci této zakázky. Bližší informace naleznou zájemci na profilu zadavatele města: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html .

Sdílejte článek

Tisknout článek