Chůvičky budou pomáhat i nadále. Díky finanční podpoře města

| 14.12.2020 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Terénní odlehčovací službu Chůvičky bude v následujícím období financovat město. Pomoc Chůviček nabízejí od dubna 2019 Sociální služby města Kroměříže (SSKM). Provoz je do konce roku 2020 financován z rozpočtu Zlínského kraje, konkrétní nasmlouvané služby si hradí jednotliví klienti, kteří Chůvičky využívají a sami si je objednávají, dle hodinové sazby. „Bohužel provoz služby Chůvičky na rok 2021 byl ohrožen. Zlínský kraj sice vyhlásil obdobný dotační program, avšak s jednou zásadní změnou. Kritéria a podmínky nastavil tentokrát tak, že bylo zjevné, že je nelze stoprocentně naplnit. Proto se SSKM do projektu na nadcházející rok nepřihlásily. Předem věděly, že nemají šanci vyhovět podmínkám kraje, a všechny finance z tohoto programu by musely zpětně vracet,“ řekl místostarosta Vít Peštuka.

Z tohoto důvodu se vedení města Kroměříže rozhodlo provoz Chůviček v roce 2021 financovat samo, a to na základě mimořádného navýšení příspěvku zřizovatele kroměřížským sociálním službám o částku 1,8 milionu korun. „Stojí za to bojovat o udržení této služby, aby si rodiče, rodinní příslušníci a osoby blízké mohli na nějaký čas odpočinout od náročné a záslužné péče o své blízké,“ dodal Peštuka. Podle něho však Kroměříž již jedná se Zlínským krajem, chce navázat na předchozí spolupráci a získat finance na poskytování zmíněné terénní služby v dalších letech opět z krajského projektu.

Službu Chůvičky využívalo v průběhu necelých dvou let celkem 25 klientů. Cílovou skupinou této služby jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením, senioři, osoby s Alzheimerovou chorobou a osoby se zdravotním postižením. Většině z nich pomáhají Chůvičky pravidelně a opakovaně a ohlasy na kvalitu práce Chůviček jsou velmi pozitivní. „Právě pro tyto klienty by bylo zrušení služby problematické, museli by se obrátit na jiné terénní služby ve městě, například na pečovatelskou službu, která však nenaplňuje charakter terénních odlehčovacích služeb a také nezajišťuje všechny základní činnosti jako Chůvičky,“ doplnila ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

Chůvičky tvoří tým kvalifikovaných pracovníků v přímé péči, včetně podpory sociálního pracovníka. Služby se poskytují osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, stáří nebo chronického onemocnění a o které je pečováno v domácím prostředí. Nejedná se o zdravotní péči. Sociální služba je určena nejen dospělým osobám, ale také dětem od devíti let. Chůvičky zajišťují služby uživatelům na základě vzájemného písemného smluvního vztahu, který stanovuje individuálně nastavená pravidla poskytování služby, s nimiž je uživatel seznámen. Výše úhrady za službu je 130 korun za hodinu.

Zájemci o využití terénní odlehčovací služby se mohou se žádostí o podrobné informace i o její poskytnutí obrátit na sociální pracovnici sociálních služeb Radku Křupkovou na tel. 602 659 671.

Sdílejte článek

Tisknout článek