Cenu za rozvoj českého knihovnictví dostala Šárka Kašpárková

| 20.06.2022 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková získala významné ocenění – Cenu českých knihovníků. Uděluje ji výkonný výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků a jde o nejvyšší ocenění za rozvoj českého knihovnictví. „Cena se uděluje za dlouholetou významnou činnost podporující české knihovnictví, za vědeckovýzkumnou práci, účast na výuce knihovnictví, řízení, modernizaci knihoven nebo působení v různých knihovnických organizacích. Jsem ráda, že svaz knihovníků ocenil aktivitu a celoživotní práci paní ředitelky Kašpárkové a jejím prostřednictvím trochu i činnost celé Knihovny Kroměřížska, k níž mám blízký a vřelý vztah. Blahopřeji jí k ocenění,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.

Cenu českých knihovníků symbolizuje maličká brož ve tvaru kapky – modrý kamínek představující kapku v moři. „Pro mě tato cena znamená opravdu poděkování za celoživotní práci, která někdy nebyla jednoduchá, ale vždycky mě moc bavila a těšila,“ uvedla Šárka Kašpárková, která v kroměřížské knihovně, dříve v Okresní knihovně v Kroměříži, nyní Knihovně Kroměřížska, působí od roku 1991.  

Právě její zásluhou se Knihovna Kroměřížska jako jedna z prvních knihoven u nás zapojila do evropských projektů, v letech 2005–2007 společně s úřadem práce a Centrem služeb pro zdravotně postižené realizovala projekt Centrum celoživotního učení. Kroměřížská knihovna velmi záhy začala organizovat systém vzdělávání uživatelů nad 60 let. V roce 1994 byla založena Akademie III. věku. Po uzavření smlouvy s Univerzitou T. Bati ve Zlíně byla otevřena také pobočka univerzity v Kroměříži, a to Univerzita III. věku. Knihovna také dlouhodobě spolupracuje se zdravotně znevýhodněnými a v poslední době se zaměřuje na komunitní vzdělávání a komunitní rozvoj.

Cenu českých knihovníků letos obdržel také Zdeněk Matušík z Národní knihovny České republiky, který je stejně jako ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková kroměřížským rodákem.

Sdílejte článek

Tisknout článek