Cenu města Kroměříže za rok 2022 udělili zastupitelé třem osobnostem

| 09.12.2022 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Cenu města za letošní rok obdrží tři osobnosti – Vladimír Mikula, Václav Pulkrábek a Jiří Šafařík. Poprvé v historii ceny vybrali zastupitelé více osob. Nominovaných bylo letos osm. „Cena města Kroměříže se každoročně uděluje za podstatný přínos k rozvoji města a za jeho propagaci a reprezentaci. Všichni tři pánové svou celoživotní prací významnou měrou přispěli ke zviditelnění Kroměříže. K ocenění více osob jsme přistoupili s ohledem na počet a kvalitu letošních nominovaných,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Kandidáty na Cenu města Kroměříže navrhuje veřejnost nebo organizace, které sídlí ve městě. Z nominovaných pak laureáty ceny vybírá vedení města. Udělení Ceny města Kroměříže je spojeno s předáním čestného uznání, věcné ceny a peněžní odměny.

Vladimír Mikula je kroměřížským rodákem a ve městě prožil také většinu svého života. Pracoval v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, kde vedl největší primariát. Je významnou osobností jak mezi odborníky z řad sociálních psychiatrů, tak i mezi studenty, kteří do kroměřížské léčebny jezdili na praxi. Pořádal v Kroměříži vědecké dny psychiatrů, sympozia zaměřená na sociální psychiatrii. Jeho celoživotním koníčkem je hudba, hrál na basu v orchestru založeném Jaromírem Hniličkou. Svůj vztah k hudbě využil i v práci v rámci muzikoterapie, k níž využíval swingovou kapelu, kterou založil a ve které sám hrával. V roce 2013 obdržel Heverochovu medaili za práci v oblasti sociální psychiatrie.

Václav Pulkrábek se sice v Kroměříži nenarodil, ale po svém příchodu sem se záhy a aktivně zapojil do dění ve městě. Coby člen lyžařského oddílu Slavia Kroměříž se podílel na výstavbě lyžařského střediska na Trojáku, a to jako stavbyvedoucí, ale také jako zručný řemeslník. Odpracoval zde stovky hodin bez nároku na odměnu, byl vždy obětavý, vytrvalý a profesionální. Jeho druhou láskou kromě sportu je divadlo. V místním divadelním spolku pracoval jako výrobce kulis a kulisák, technik, řidič, oponář, nějakou dobu také jako vedoucí spolku. To vše opět zcela nezištně. V roce 2022 oslavil 80. narozeniny a stále se, pokud mu to zdraví dovolí, aktivně podílí na činnosti místních divadelníků.

Jiří Šafařík pochází z Hořic. V Kroměříži od roku 1965 vyučoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského dějiny hudby. Je autorem mnoha odborných materiálů týkajících se především renesanční a barokní hudby, k nejoceňovanějším patří třídílná publikace Dějiny hudby, učebnice, která nemá podle odborníků ve střední Evropě obdoby. V roce 1961 založil v Kroměříži smíšený sbor s názvem Komorní polyfonní sdružení, které se o čtyři roky později přejmenovalo na Moravské madrigalisty. Jiří Šafařík byl jeho dirigentem a uměleckým vedoucím 29 let. Jde o amatérské těleso, kde se potkávají lidé různých profesí a které má na svém kontě řadu úspěchů, ocenění a také několik natočených hudebních nosičů.

Cenu města Kroměříže získali postupně od roku 2009, kdy začala být udělována: Jan Štěpánek, Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková, Stanislav Kratochvíl a Miroslav Pilát.

Sdílejte článek

Tisknout článek