Cenu města Kroměříže udělili zastupitelé Evženu Petříkovi

| 23.12.2016 |

Tiskové zprávy Kultura

Nositelem Ceny města Kroměříže za rok 2016 se stal Mgr. Evžen Petřík. Ze tří nominovaných osobností jej vybrali 1. prosince kroměřížští zastupitelé. Cena města je každoročně udělována jedné osobnosti za podstatný přínos k rozvoji města a za jeho propagaci a reprezentaci.

Evžen Petřík působí jako středoškolský učitel historie na Gymnáziu Kroměříž, záběr jeho aktivit je však obdivuhodně široký. Aktivně působí v řadě kulturně společenských organizací, jako je např. Sbor kroměřížských ostrostřelců či Československá obec legionářská, jeho jméno je však především spojeno se sdružením historického šermu Biskupští manové z Kroměříže. Tato skupina se v uplynulých letech pod jeho vedením stala nepostradatelnou součástí života v Kroměříži. Ve spolupráci s městem pořádá celou řadu významných akcí, např. Dobývání Kroměříže Švédy, Den uniformovaných sborů, středověké slavnosti, Setkání vladařů. Tyto akce dnes významně doplňují kulturní nabídku města a především se promítají i do propagace města a cestovního ruchu. Kostýmové prohlídky Tajemství staré Kroměříže, které už třetím rokem Biskupští manové realizují, jsou dnes vyhledávanou turistickou atrakcí. Svůj obdivuhodný zájem o historii Evžen Petřík projevuje i aktivní účastní na odborných konferencích, přednáškách a pietních aktech. A co je nejdůležitější, svými znalostmi, nadšením a aktivním přístupem umí jakožto pedagog nadchnout pro věc i mladé včetně svých studentů. V neposlední řadě reprezentuje město nejen za hranicemi regionu, např. účastí na veletrzích cestovního ruchu,  ale i za hranicemi České republiky, třeba účastí na rekonstrukcích významných historických událostí.
Cenu města Kroměříže zastupitelstvo uděluje jednou ročně za podstatný přínos pro město v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a za činy hodné občanské pozornosti. Evžen Petřík je osmým a zároveň nejmladším držitelem tohoto ocenění. První osobností, která Cenu města Kroměříže získala, byl v roce 2009 Jan Štěpánek, v dalších letech to byli Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillier a Eva Nováková.

Sdílejte článek

Tisknout článek