Budovu radnice zdobí opravený vstup i schodiště

| 19.12.2016 |

Tiskové zprávy

Nejen Kroměřížané, ale i návštěvníci historického centra města Kroměříž si mohou všimnout, že kulturní památka, jakou radnice bezpochyby je, už není zahalena do staveništního pláště a zdobí Velké náměstí ještě víc než dřív.

Plánovaná rekonstrukce, se kterou se započalo v průběhu září letošního roku, doběhla do zdárného konce a nechala vyniknout krásu radničního dvoukřídlého schodiště, vstupu i bočního průčelí.

„I s ohledem na počasí se v průběhu všech prací dařilo dodržovat termíny jednotlivých dílčích etap, aniž by musel být provoz úřadu omezen“, pochvalně hodnotil Jaroslav Němec, starosta města Kroměříž.
„Svatebčané, kteří s oblibou využívají možnosti odcházet z obřadní síně po venkovním schodišti přímo na náměstí, tak už nemusí mít obavu, že by je stavební práce mohly o tento zážitek připravit“, dodal starosta.

V průběhu rekonstrukce byly nevyhovující schodišťové stupně osazeny novými kamennými deskami, v bočním podloubí i ve vstupu do radnice byla renovována pískovcová podlaha, dřevěné vývěsky byly doplněny LED osvětlením a zároveň byla u všech uvedených míst opravena poškozená omítka.

Jediné, co stávající klimatické podmínky v rozběhnuté rekonstrukci již neumožnily realizovat, je restaurátorský záměr lokální opravy kamenných ostění průčelí radnice. Vzhledem k tomu, že tento úkon lze provádět pouze při konstantní teplotě nad 10 stupňů, provede jej restaurátor až v klimaticky vhodnějším období.

Celá rekonstrukce včetně restaurátorských prací je hrazena z rozpočtu města Kroměříž a zahrnuje investice v celkové výši 1,77 mil. Kč.


Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek