Asistenti prevence kriminality – jejich působení v Kroměříži

| 12.07.2016 |

Tiskové zprávy

Občany Kroměříže již rok nepřekvapuje, že v ulicích stále častěji potkávají uniformované muže s viditelným označením ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY (APK).

Řečeno slovy jejich mentora, strážníka Městské policie: „Je to zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku a předcházení společensky nežádoucí činnosti v rámci celého města.“

Asistenti spolu s Městskou policií mají společnou prioritu – v rámci komunikační a vztahové prevence vést občany k dodržování základních bezpečnostních standardů a odbourání lhostejnosti k těm, kteří tuto snahu maří.

V rámci profesní přípravy na přelomu letošního června a července byl proto nejvíce kladen důraz na upevnění techniky směřující k naplnění obsahu projektu „Kroměříž – město bezpečné“, tj. bezpečí pro občany, jejich zázemí, ulice a lokality, ve kterých žijí.

Třídenní příprava směřovala spolu s předáváním zkušeností z činnosti APK z jiných měst České republiky k upevnění nových návyků v oblasti vyjednávání a zvládání agresivních, nepřizpůsobivých, případně závislých jedinců.

I když zdánlivě takové maličkosti, jako třeba jízda na kole po chodníku ohrožující chodce, porušování vyhlášek města pejskaři při venčení svých psů, konzumace alkoholu na veřejnosti a znečišťování veřejného prostranství, které APK denně zvládají, jsou na první pohled zanedbatelné, město na jejich nápravu vynakládá nemalé prostředky.

Stále více občanů se na preventisty obrací i s podněty, které jsou pak předávány kompetentním orgánům.
V současné době v našem městě vykonávají svou činnost čtyři asistenti prevence kriminality.
Dva jsou denně na pravidelných pochůzkách v ulicích města a dva působí na Úřadu práce (ÚP), kde jejich hlavní náplň práce spočívá v oslovování občanů, porušujících vnitřní řád ÚP a předcházení konfliktním, nežádoucím situacím.

Spolu s garantováním bezpečnosti zaměstnanců a klientů ÚP rovněž v případě vzniku havárie nebo jiné ohrožující situace, mají konkrétní úkoly nejen při evakuaci, v součinnosti s hasiči, ale i se záchrannou službou a Policií ČR.

Nejvíce se APK zviditelňují v očích veřejnosti v rámci působení v převážně problémových lokalitách, kde pod vedením svých mentorů pravidelně dohlížejí na dodržování veřejného pořádku.
Během školního roku se rovněž věnují dohledu nad bezpečností silničního provozu v okolí přechodů pro chodce při příchodu a odchodu školní mládeže v blízkosti škol.

V letních měsících v době turistické sezony je jejich činnost zaměřena také na dohled při dodržování pořádku v Květné a Podzámecké zahradě, zejména na pohyb cyklistů a psů a zároveň dbají na bezpečí občanů v lokalitě koupaliště Bajda a štěrkoviště v biocentru Hráza, přezdívaném Bágrák.

Samozřejmostí se stala i jejich aktivní účast na jednorázových bezpečnostních akcích, např. kontrola dětských hřišť a pískovišť, zaměřená na výskyt nebezpečného infekčního odpadu.

Nelze opomenout jejich pomoc v  projektu bezpečného parkování jízdních kol ve stojanech na území města.

Třídenní příprava prokázala profesní způsobilost všech čtyř účastníků a bude na ni navázáno supervizí v měsících září a listopad 2016.


Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek