Sušička v Bílanské ulici by už neměla obtěžovat

| 08.12.2011 |

Kroměříž - Již několik stížností na provoz sušičky v areálu Navos eviduje kroměřížská radnice. Lidé upozorňují na to, že v průběhu sklizně, kdy se do areálu na Bílanské ulici navážení plodiny k sušení, je provoz extrémně prašný a obtěžuje okolí, zejména ulice Bílanskou a Čelakovského. Situaci prověřil odbor životního prostředí kroměřížské radnice a s provozovatelem zařízení se dohodl na opatřeních, která by měla fungovat už od příští sezony.

„Protože původní domněnka předpokládala, že příčinou problémů je přímo sušička jako střední zdroj znečištění, postoupili jsme stížnost České inspekci životního prostředí, která je kontrolou takovýchto zdrojů oprávněna. Z inspekční prohlídky areálu vyplynulo, že únik tuhých znečišťujících látek nepochází ani z provozu sušičky, ani z provozu sila, ale z výsypných míst na příjezdu,“ vysvětlila problém Danuše Nedvědová z radničního odboru životního prostředí. Podle ní inspekce naznala, že výsypná místa lze charakterizovat jako malý zdroj znečištění, spadající do kompetencí odboru životního prostředí, který hned poté zahájil správní řízení o uložení opatření ke zjednání nápravy. „Dohodli jsme se, že společnost Navos v termínu do 25. listopadu nám předloží návrhy na konkrétní opatření včetně termínů realizace. V jednání společnosti vidím snahu skutečně problém řešit. Úpravy už mají zahrnuté v plánu investic na příští rok a ještě letos učinili okamžité opatření tím, že si pořídili průmyslový venkovní vysavač, kterým nečistoty sbírají, aby se dál nešířily po okolí,“ dodala Danuše Nedvědová. Věřme, že problém tím bude ke spokojenosti zdejších občanů vyřešen.

Sdílejte článek

Tisknout článek