Starý pivovar s novou koncepcí – známý klub čekají velké změny

| 10.02.2011 |

Od února 2011 se postupně změní dramaturgie a programová nabídka Klubu Starý pivovar, který patří od roku 1956 ke kultovním místům kroměřížské kultury. Charismatický divadelní sál s dřevěným balkonem, předsálí, klubovny i nádvoří nabízí skvělý prostor pro pořádání divadelních představení, koncertů, literárních pásem, projekcí, výstav, přednášek a společenských setkání. Tyto možnosti v minulosti nebyly plně využity a kulturní nabídka posledních let postrádala přesnější a atraktivnější dramaturgii. Jen díky aktivitám Divadelního spolku se pod vedením Jiřího Kašíka stále daří udržet vysokou úroveň divadelní nabídky Starého pivovaru, ale ostatní žánry se v nabídce programů objevují spíš sporadicky. Návratem Klubu Starý Pivovar pod Dům kultury v Kroměříži, a také postupnou změnou koncepce fungování i kulturně-společenské nabídky této organizace, dochází k zásadnější proměně programové náplně tohoto atraktivního prostoru. Na konci ledna se vytvořila silná skupina kulturních aktivistů v čele s Karlem Prokešem, který stál rovněž u zrodu zásadní proměny známého M klubu ve Valašském Meziříčí. Minulost tohoto legendárního klubu je velmi podobná, z kulturní instituce nabízející především divadelní představení valašskomeziříčských ochotníků se už v osmdesátých letech stalo centrum alternativní kultury, které začalo programově nabízet i další umělecké žánry – hudbu, poezii, literaturu, výtvarné umění, nebo filmy, a od počátku devadesátých let se vyprofilovalo jako platforma pro setkávání středoevropského pojetí s uměním, které vzniká v kulturně odlišném prostředí. A obdobný strategický cíl má před sebou i Klub Starý pivovar.

 

PESTRÁ KULTURNÍ NABÍDKA – nová dramaturgie

Kromě kvalitní nabídky Divadelního spolku se zde v nejbližších měsících objeví i další

umělecké žánry :

- hudba - minimálně jednou týdně koncert tak, aby v měsíční nabídce nechyběl jazz, folk, rock, world music, vážná hudba, nebo folklór … Kromě domácích interpretů by mohli Kroměříž pravidelně navštěvovat i významné zahraniční osobnosti.

- divadlo - nabídku Divadelního spolku doplní nejenom nejlepší amatérské divadelní

soubory, ale také soubory profesionální – např. Ha-divadlo, Vostok, Teatr Novogo Fronta, Viola...

- literární večery - minimálně jednou za měsíc se v nabídce objeví komponovaný literární program a setkání se spisovateli a básníky.

- setkání s osobnostmi - v poslední době velmi populární formát, který nabídne talkshow s významnými osobnostmi kulturního i společenského života.

- film - nedílnou součástí programové nabídky se stanou i pravidelné filmové večery spojené s přednáškou nebo případně besedou. Kromě nových „menších" českých filmů se zde objeví projekce pro studenty a ozvěny filmových festivalů.

- výstavy - prostor foyer a kavárny nabídne i možnost pravidelných výstav.

- přednášky a besedy - ve spolupráci především s místními školami nabídneme i cyklus zajímavých přednášek na aktuální téma – zdraví, politika, mezinárodní vztahy, média…

- společenská setkání - unikátní prostor Klubu Starý pivovar nabízí možnost i pro pořádání společenských akcí – oslav, večírků, menších plesů, prezentací a pod.

- kavárna a čajovna - dřívější bar se promění v příjemný meeting point pro studenty a příznivce umění, který nabídne nejenom občerstvení, ale i příjemný prostor pro pravidelná setkání.

- festivaly - úprava prostor, změna dramaturgie a přirozené začlenění nabídky Klubu Starý pivovar do mozaiky kulturní nabídky Kroměříže vytváří i prostor pro zrod nových a větších aktivit i festivalů – divadelních, literárních, hudebních i filmových.

 

NOVÉ PROSTORY

V plánu je proměna hlavního divadelního sálu, který se menšími úpravami stane sálem multifunkčním – zlepší se nejenom pódium, ale i technické zázemí, konečně dojde i k potřebnému většímu zatemnění sálu. Také se zlepší zázemí a vytvoří regulérní šatna pro umělce. Výraznou proměnu zaznamená původní bar, který se promění v příjemnější kultivovanou kavárnu a čajovnu, která bude lákat k častému posezení uprostřed obrazů, výtvarných objektů a vystavených fotografií. V plánu je také větší využití nádvoří Starého pivovaru, které nabídne atraktivní výběr kulturně společenských akcí v letních měsících. Díky montovatelnému zastřešenému pódium tak vznikne možnost pořádání nejenom divadelních představení, ale i koncertů a filmových projekcí.

 

LIDÉ

Hlavním koordinátorem i programovým či ideovým poradcem Klubu Starý pivovar bude Karel Prokeš, na divadelní nabídce se bude aktivně podílet zkušený divadelník Jiří Kašík (Divadelní spolek), Jirka Lisý (Říše loutek), na filmové nabídce i setkání s osobnostmi pak Jiří Králík (ředitel DK Kroměříž). Na výstavách a přednáškách budou spolupracovat zástupci Fotografického kroužku i místní výtvarníci, na hudbě pak Pavel Knap (programový koordinátor Klubu) se zástupci dalších hudebních aktivit v Kroměříži (jazzová sekce, konzervatoř… ). Tato základní dramaturgická skupina bude ovšem otevřena všem zájemcům i aktivistům z různých oblastí umění.

 

 

 

Jiří Králík

ředitel DK v Kroměříži

Jiri.kralik@dk-kromariz.cz

602 704620

Dům kultury v Kroměříži

Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž

tel. 573 500 582, mobil: 602 704 620,

e-mail: jiri.kralik@dk-kromeriz.cz

www.dk-kromeriz.cz

Sdílejte článek

Tisknout článek