Seznamte se se strategickým plánem

| 13.01.2014 |

Město Kroměříž zve občany na Veřejnou prezentaci zpracované aktualizace Strategického plánu města Kroměříže na léta 2013 – 2023. Setkání se uskuteční ve středu 15. ledna 2014 od 14 hodiny v zasedací místnosti kroměřížské radnice. Na programu bude prezentace aktualizace Strategického plánu města Kroměříže na léta 2013 – 2023 s komentářem člena Řídícího výboru ke zpracované aktualizaci Strategického plánu a diskuze.

Strategický plán města Kroměříže stanovuje hlavní dlouhodobé cíle, které jsou navrhovány pro jednotlivé prioritní oblasti, jako je územní rozvoj, lidské zdroje a trh práce, hospodářský rozvoj, kvalita života, doprava a technická infrastruktura, životní prostředí či řízení a správa města. Dokument plánuje další rozvoj města s cílem dosáhnout vyšší kvality života ve městě. Důraz je kladen na prezentaci akčních plánů města Kroměříže. Tyto akční plány jsou v podstatě zásobníky projektů, které hodnotí potenciální projekty na základě kritérií v souladu se strategickým plánem rozvoje města a vytváří tak plán jeho realizace.

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek