Seznamte se posudkem o plánované výstavbě fotovoltaické elektrárny

| 08.10.2009 |

Kroměříž – Odbor životního prostředí kroměřížské radnice informuje o zahájení zjišťovacího řízení záměru nazvaného Fotovoltaická elektrárna Kroměříž-Bílany. Cílem tohoto řízení je posouzení vlivů projektu na životní prostředí s tím, že k tomuto záměru se může každý občan vyjádřit. Dokumentace (oznámení záměru) je k nahlédnutí na odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, budova B, Husovo nám. 534, 3. poschodí, dveře č. 414 (tel. č. 573 321 323). Oznámení je také zveřejněno na internetu na stránkách informačního systému EIA www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK469. Každý zájemce může zaslat své písemné vyjádření do 26. října 2009 Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí, tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220 , 761 90 Zlín.

Sdílejte článek

Tisknout článek