Seznamte se posudkem o plánované těžbě štěrku v Hulíně

| 01.09.2009 |

Kroměříž – Odbor životního prostředí kroměřížské radnice zveřejňuje informaci o posudku o vlivech na životní prostředí k záměru Pokračování těžby v lokalitě Hulín. Posudek je součástí procesu, jehož cílem je posoudit vliv záměru na životní prostředí. Záměrem je hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem na štěrkovištích u Hulína. Jedná se o dobývání ložiska štěrkopísků z vody, výrobu písků a tříděných štěrků mokrým způsobem. Oznamovatel, kterým je akciová společnost Českomoravský štěrk, navrhuje rozšíření plochy dobývání o 60,43 ha a zvýšení maximálního objemu výroby z 530 000 t za rok na 800 000 tun za rok, kterého bude dosaženo prodloužením doby provozu z 12 h na 16 h denně. Ostatní aspekty provozu jako technologie dobývání a výroby, umístění technologie, administrativy a expedice apod. se nezmění.

Posudek o vlivech výše uvedeného záměru na životní prostředí, který ministerstvo životního prostředí zaslalo městu Kroměříži, je k nahlédnutí na odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, budova B, Husovo nám. 4, 3. poschodí, dveře č. 414 (tel. č. 573 321 323 ). Do textové části posudku lze nahlédnout i v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA: www.cenia.cz/eia, kód záměru MZP242 a na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/eia, kód záměru MZP242). Každý občan může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životního prostředí (100 00 Praha 10 - Vršovice, Vršovická 65) zaslat své písemné vyjádření k posudku nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce Zlínského kraje.

Sdílejte článek

Tisknout článek