Rozpočet města Kroměříže je maximálně úsporný

| 22.12.2009 |

Kroměříž - Město Kroměříž již ví, s jakým rozpočtem bude hospodařit v příštím roce. Zdejší zastupitelé na posledním jednání v letošním roce 17. prosince schválili městský rozpočet na rok 2010. Radnice počítá s příjmy ve výši 618 milionů 822 tisíc korun a s výdaji 584 milionů 216 tisíc korun. Vzhledem k tíživému dopadu finanční krize je zřejmé, že kroměřížská radnice bude muset v příštím roce maximálně šetřit.

Rozpočet vychází z reálného propadu u daňových příjmů v návaznosti na jejich skutečné plnění v roce 2009 v řádu 50 milionů korun oproti skutečnostem roku 2008. Nenaplnění příjmů je v souladu se zadáním zastupitelstva nahrazeno přijetím úvěru ve výši 32 mil korun. „Nutno podotknout, že takto sestavený rozpočet už nedává mnoho prostoru pro další navyšování výdajů. Proto všechna další případná rozhodnutí o navýšení výdajů budou muset být řešena buď na úkor již schválených výdajů, případně jednorázovými příjmy z prodejů majetku města," upozornil starosta Miloš Malý. Šetřit přitom radnice začala i sama u sebe. „Při stavbě rozpočtu dostaly všechny odbory pokyn, že musejí své náklady snížit minimálně od 10 procent, což bylo dodrženo. Zastupitelé také akceptovali požadavek finančního výboru na průběžné kontroly plnění rozpočtu a na omezení maximální výše čerpání rozpočtu v prvním čtvrtletí, kdy je možné vyčerpat nanejvýš 20 procent plánovaných ročních výdajů. K 31. březnu 2010 pak musí radní předložit zastupitelstvu vyhodnocení příjmů a výdajů a navrhnout případná opatření na další část roku," uvedl Miloš Malý.

Během schvalování rozpočtu někteří zastupitelé navrhovali ještě razantnější úspory. Příliš vysoká se jim například zdála částka 9,5 milionu korun na veřejné osvětlení ve městě a 2,5 milionu na osvětlení v místních částech. „Je to částka stejná už od roku 2006 a navzdory stále vyšším cenám nedošlo k navýšení v rozpočtu, a to díky výhodné smlouvě s dodavatelem energie. Omezení pouličního osvětlení se nám ale nejeví pro občany příliš bezpečné. Obávám se, že v době, kdy nebude v provozu veřejné osvětlení, by nám ve městě mohla vrůst kriminalita," upozornil starosta.

I přes značný pokles volných financí však rozpočet zahrnuje i několik investičních akcí, a to především s využitím dotací z Evropské unie. „Hlavními akcemi, které musíme dokončit a vyúčtovat, jsou výstavba cyklostezky z Kroměříže do Kvasic a regenerace Hanáckého náměstí. Dále připravujeme projekt pro školy, díky němuž můžeme posílit počítačové a programové vybavení škol. Projekt jim přinese zhruba 11 milionů korun, z nichž město hradí jen 15 procent. Obdobný projekt připravujeme i pro radnici. Cílem je zvýšení a zkvalitnění činnosti radnice prostřednictvím digitalizace," sdělil starosta.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek