Radnice začne na bývalé skládce budovat městský park

| 27.06.2005 |

Kroměříž - Bývalou skládku v místní části Zachar na okraji Kroměříže čekají velké změny. Někdejší odkladiště komunálního odpadu by se mělo postupně přeměnit na lokalitu s parkovou úpravou a využitím pro odpočinek obyvatel města. Skládka už má za sebou úspěšnou rekultivaci a od letošního roku zde začne postupná výsadba.

Projekt, jehož smyslem je založení parku na rekultivovaném tělese skládky, je rozdělen do několika etap. „V první etapě dojde k výsadbě stromů a keřů ve svazích a na okrajových částech lokality, která je dnes zatravněná a v podstatě navazuje na okolní pole. Druhá část počítá s výsadbou samostatně stojících stromů a dotvoření porostů,“ vysvětlil Martin Posolda z odboru služeb kroměřížské radnice. Ve třetí fázi úprav dojde k vybudování vstupní brány a komunikací a závěrečná etapa počítá s umístěním městského mobiliáře a dětského hřiště.

V letošním roce hodlá radnice nastartovat první etapu projektu. „Přestože částečná výsadba na rekultivované skládce proběhla už v roce 2003, letos na podzim bychom měli začít s vegetačními úpravami v podobě ucelené výsadby dřevin. Okolní partie budou tvořit hustý ochranný koridor vytvářející příjemné klima vnitřního prostoru parku,“ uvedl Posolda

Pro obyvatele města ovšem zatím lokalita zůstane nepřístupná. V tělese skládky ještě probíhají biochemické procesy. Rozkladem navezeného materiálu vzniká bioplyn, který město odčerpává jako ekologický zdroj energie pro vytápění a ohřev vody. Proto se stávající vegetační úpravy zatím týkají jen dřevin s plýtkým kořenovým systémem.

Podle projektu by měla realizace všech etap přeměny bývalé skládky v městský park stát necelé dva miliony korun. Letošní první část vegetačních úprav pomůže financovat pivovar Staropramen, který Kroměříž zahrnul do svého projektu, zaměřeného na podporu zlepšování životního prostředí ve městech. „Příslib od této společnosti činí čtvrt milionu korun,“ dodal Martin Posolda

Sdílejte článek

Tisknout článek