Radnice učinila první krok k ochraně zacharské skládky

| 06.09.2011 |

Kroměříž – Domíchávač se speciální směsí betonu v úterý 6. září učinil zásadní krok ve věci ochrany bývalé skládky komunálního odpadu mezi sídlištěm Zachar a hliništěm bývalé cihelny ve Vážanech. Skládka sousedí s někdejším těžebním prostorem, v němž stoupá důlní voda. Dokud se hladina v hliništi pohybovala pod úrovní skládky, sloužil drenážní systém k odvádění výluhových vod ze skládky do městského jímacího zařízení. Hladina v těžební jámě soukromého majitele ale v posledních letech stoupla natolik, že voda opět začala pronikat do tělesa skládky a začala ji ohrožovat. Utěsnění šachty drenážního systému by nyní mělo zamezit pohybu vody v obou směrech a s tím jakémukoliv případnému uvolňování obsahu skládky mimo její těleso.

„Přestože rozbory neprokázaly únik látek ze skládky do prostoru laguny v hliništi vážanské cihelny, toto riziko přece jen existovalo a tímto preventivním opatřením jej eliminujeme. Zároveň se jedná o první krok, kterým chceme problematiku stoupající vody v hliništi a jejího případného vlivu na naši bývalou skládku Zachar definitivně vyřešit. Tím dalším krokem bude zpevnění paty skládky, které zabrání mechanickému narušení svahu vlivem pohybu hladiny," vysvětlila kroměřížská starostka Daniela Hebnarová.

Podle ředitele Správy majetku města Kroměříže Petra Dvořáčka zvolil způsob ochrany a technologický postup odborník. „Projektant stanovil přesné složení betonové směsi, která musí být vzhledem k výšce hladiny v laguně aplikovatelná pod vodou, což se řeší speciálními přísadami. Podle tohoto stanovení společnost Zapa Beton namíchala směs a tu pomocí techniky aplikovala v místě drenážní šachy," popsal Petr Dvořáček, podle něhož jímka spolykala na šest kubíků betonu.

Sdílejte článek

Tisknout článek