Radnice slavila patnácté výročí založení městské policie

| 09.11.2007 |

Kroměříž – Již patnáct let hlídají pořádek a bezpečnost lidí v Kroměříži městští strážníci. Toto výročí si současné vedení města připomnělo ve středu 7. listopadu na slavnostním shromáždění v obřadní síni radnice, kde se se současnými radními setkali stávající i bývalí strážníci a velitelé, představitelé státní policie a nechyběli ani všichni starostové, kteří v uplynulých patnácti letech měli městskou policii pod svým vedením. Současný starosta Miloš Malý také ocenil ty strážníky, kteří ve službě pro město vydrželi od samého počátku existence městské policie.

„Města a obce začaly zřizovat policejní oddíly s cílem zajistit nadstandardní pořádek ve městě a větší rozsah služeb, než byla schopna zajistit státní policie. Dnes už je městská policie běžnou složkou a málokdo si dovede představit, že by města své strážníky neměla,“ poznamenal kroměřížský starosta Miloš Malý. Podle něj strážníci plní jak represivní, tak i preventivní funkci. „Pokud by všichni občané respektovali zákony, městská policie by mohla vykonávat výhradně jen služby veřejnosti. Protože se ale najde vždy dost těch, kteří chtějí stanovená pravidla porušovat či obcházet, musí se městská policie zabývat represivními kroky a vedení města to po ní bude vždy požadovat,“ upozornil starosta.

Městská policie Kroměříž byla založena v září roku 1992 a jejím prvním velitelem byl Vlastimil Foltýn. „Po prvním výběrovém řízení nás bylo celkem čtrnáct. Pracovalo se na čtyři směny po třech lidech, k dispozici jsme měli jedlo vozilo a dva počítače. Do roku 1995 jsme se dopracovali až k 28 strážníkům. Myslím si, že jsme se do chodu města dobře začlenili a postupně se zprofesionalizovali,“ zavzpomínal na nesnadné začátky Vlastimil Foltýn. Na dobu před patnácti lety zavzpomínal i tehdejší starosta Petr Kvapilík a připomenul, že úspěch každé instituce či firmy je závislý na kvalitách personálního obsazení. „Nehmotná část každé firmy je mnohonásobně cennější než ta hmotná. To platí i v případě městské policie, kterou zdaleka netvoří jen technické vybavení, auta či kamerový systém, ale především kvalitní lidé,“ je přesvědčen někdejší starosta Kvapilík.

S postupem času a s přibývajícími aktivitami se městská policie rozrostla až na dnešní čtyři desítky strážníků. „Čas přinesl nové zkušenosti, nové povinnosti i nová práva, zejména v dopravě. Přinesl například i kamerový systém, který je pro město bezesporu velkým přínosem, i když ani on nemůže sám o sobě z města úplně vymýtit nekalou činnost. V každém případě jsou naše zkušenosti s městskou policií pozitivní a dnes bychom se bez ní jen těžko obešli,“ dodal místostarosta Petr Sedláček.

Sdílejte článek

Tisknout článek