Radnice připravuje regeneraci první části sídliště Zachar

| 16.12.2005 |

Kroměříž – Kroměřížské sídliště Zachar I by se mohlo brzy dočkat podobných změn, jako stejnojmenná část města označovaná číslicí II, která v uplynulých letech prošla rozsáhlými úpravami. V rámci programu regenerace panelových sídlišť se chce zdejší radnice pustit i do úprav první části tohoto největšího kroměřížského sídliště.
Vše se bude odvíjet od toho, zda město uspěje s žádostí o dotaci u ministerstva místního rozvoje, které v rámci dotačního titulu regenerace panelových sídlišť pomáhá s obnovou městských částí. „Vypracovali jsme projekt, na jehož základě podáváme 13. ledna žádost o dotaci. O tom, zda jsme uspěli či nikoliv, by mohlo být rozhodnuto na jaře,“ poznamenal Josef Koplík, vedoucí radničního odboru rozvoje města. Vypracování projektu předcházel sociologický průzkum, jehož součástí byla i anketa potřeb obyvatel. Právě díky ní radnice získala některé podklady vycházející z požadavků lidí bydlících v této části města.
V případě, že radnice dotaci získá, bude regenerace sídliště Zachar I rozdělena do dvou etap. „V té první s rozpočtem šesti milionů korun by došlo k úpravám chodníků, které jsou již na mnoha místech poškozené, dále k obměně a instalaci nových hracích prvků v dětských koutcích, výměny by se měly dočkat i lavičky a počítá se i s úpravou míst pro popelnice,“ vysvětlil Koplík s tím, že do celé řady změn radnici nutí bezpečnostní předpisy. Druhá etapa se bude týkat rozsáhlých úprav zeleně, vybudování nového hřiště na míčové hry a rozšíření počtu parkovacích míst. „Právě s parkováním budou souviset i některé změny dopravního režimu tak, aby byl pokud možno jasně vymezen prostor pro automobily a pěší a nedocházelo ke stání vozidel na chodnících,“ uvedla místostarostka Olga Sehnalová. Podle ní z ankety na sídlišti vyplynulo, že občané parkování vozidel vnímají jako problém, kterému je nutné věnovat v projektu regenerace sídliště velkou pozornost.

Sdílejte článek

Tisknout článek