Radnice pořádá seminář o environmentální výchově

| 09.11.2007 |

Autor: Ing. Marie Šušlíková

Kroměříž – Ve čtvrtek 15. listopadu od 8.30 hodin se v Klubu Velehradská uskuteční seminář s názvem „Ekosetkání – možnosti EVVO v Kroměříži“.

V poslední době se děje na celém území Zlínského kraje spousta změn v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Ne všichni znají tyto novinky a z nich vyplývající možnosti pro naši společnou práci a cíl. Proto se na Vás nyní obracíme s návrhem na spojení našich sil. Díky velkému celokrajskému projektu máme možnost vytvořit místní systém různých organizací a jednotlivců zabývajících se EVVO, kteří by spolupracovali a vzájemně si pomáhali na cestě ke společnému cíli.Aby měl celý systém smysl a sloužil svému účelu, je třeba si říci co nás trápí, co by nám pomohlo v další práci, kam bychom se chtěli posunout apod. Když toto všechno budeme vědět, můžeme společnými silami vytvořit širší koncepci a konkrétní plán jak postupně situaci měnit, dosahovat našich cílů a jak a kde na ně získat podporu a finanční prostředky.

Výše uvedený seminář bude sloužit právě tomuto účelu. Posoudíme současnou situaci v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Kroměříži a učiníme tak první kroky vedoucí k našemu cíli. Dále se také seznámíme s možnostmi financování našich aktivit v oblasti EVVO ze strukturálních fondů Evropské unie.

Pro účastníky je zajištěno občerstvení a účast na tom semináři je pro všechny zájemce díky níže uvedené podpoře zdarma. Tento seminář je realizován v rámci projektu „Zelená pro Zlínský kraj – environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji“, který je spolufinancován Evropskou unií (EU), resp. Evropským sociálním fondem (ESF), státním rozpočtem České republiky a Zlínským krajem. Bližší informace naleznete zde. (www.mesto-kromeriz.cz/stranka.asp)

Sdílejte článek

Tisknout článek