Radnice chce získat knihovnu do svého vlastnictví

| 19.12.2007 |

Kroměříž - Již několik let se kroměřížská radnice snaží získat do svého vlastnictví budovu Knihovny Kroměřížska a pozemky ležící pod ní. Pozemky i budova patří státu, který je sice ochoten nemovitosti do vlastnictví radnice převést, ovšem za podmínek, které se městu zdají nepřiměřené.

Budovu bývalého kina a nynější Knihovny Kroměřížska nechal postavit někdejší okresní úřad na městském pozemku. „Radnice tehdy okresnímu úřadu vyhověla a pozemek prodala za smluvní cenu 860 tisíc korun, která byla o poznání nižší než cena tržní,“ přiblížil historii kauzy kroměřížský starosta Miloš Malý. Mezi tím objekt přestal sloužit jako kino a dnes je sídlem Knihovny Kroměřížska, která je příspěvkovou organizací města.

Novodobé snahy radnice o převod do majetku města spadají do roku 2005. První konkrétní krok v této věci učinilo zastupitelstvo města 6. dubna 2006, kdy na základě jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) schválilo záměr bezúplatného převodu budovy a úplatného nabytí pozemku pod knihovnou s tím, že cena bude stanovena na úrovni částky, za kterou radnice kdysi pozemek státu prodala. „Vývojem doby ovšem ÚZSVM stupňoval své požadavky a nyní požaduje převod za tržní cenu, která se dnes v porovnání s někdejší cenou 300 korun může pohybovat až na úrovni přesahující dva tisíce korun za čtvereční metr, což by pro náš rozpočet byla nepředstavitelná zátěž. Tímto přístupem nejsme vůbec nadšeni. Podle mého názoru by v tomto případě, kdy se jedná o objekt prokazatelně sloužící k veřejnému zájmu, neměla být cena tím nejdůležitějším faktorem,“ je přesvědčen starosta.

Bez komplikací ovšem není ani záměr převodu samotné budovy. V části objektu totiž sídlí pobočka České pošty. Přestože se jedná o státní podnik, v případě převodu budovy na kroměřížskou radnici nebude splňovat kritéria neziskovosti využití budovy a bude se muset vystěhovat. „Bezúplatné nabytí budovy zastupitelé schválili i s vědomím, že ÚZSVM již dal České poště výpověď s termínem do konce března příštího roku. I po tomto datu ovšem bude objekt stále ještě ve vlastnictví státu a my budeme nadále jednat o podmínkách smlouvy o převodu,“ uvedl Miloš Malý a dodal, že tato smlouva by měla být dokončena a realizována nejpozději do roku 2010.

Sdílejte článek

Tisknout článek