Projekt: „Vzdělávání lektorů Českého červeného kříže Kroměříž“

| 30.01.2014 |

V průběhu měsíce ledna pokračoval projekt „Vzdělávání lektorů Českého červeného kříže Kroměříž“ v 3. vzdělávacím modulu – Metody práce lektora s cílovou skupinou dospělí.

Byl vytvořen samostatný modul věnovaný práce s cílovou skupinou dospělí. Lektoři se naučili využívat metody učení, které se vyznačují propojením teorie s praktickým prožitkem a následnou aplikací získané dovednosti.

Další prezenční vzdělávací modul probíhající také v měsíci lednu byl Modul  4 – Metody práce lektora první pomoci s cílovou skupinou handicapovaní.

Tento samostatně vytvořený modul přinesl mnoho nových poznatků pro lektory ČČK ve výuce zdravotně postižených dospělých různého typu.

Praktické nácviky, zpracované metodiky a postupy umožní kvalitní práci lektorů první pomoci ve všech souvislostech.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Sdílejte článek

Tisknout článek