Projekt Klokánku radí rodinám v krizi

| 21.10.2009 |

Kroměříž - Pobočka Fondu ohrožených dětí v Kroměříži od začátku letošního července realizuje roční projekt s názvem „Děti chtějí mít své doma", který je podpořen v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti programu Blokového grantu – Fondu pro nevládní neziskové organizace. Projekt je zaměřen na podporu dětí ze sociálně vyloučených rodin na Kroměřížsku. Cílem projektu je zajištění právního a sociálního poradenství pro rodiny v krizi, zprostředkování kontaktu dětí žijících v náhradních zařízeních typu Klokánek s běžným prostředím a v neposlední řadě zajištění vzdělávání pracovníků a spolupracujících odborníků zabývajících se touto problematikou. Pracovníci realizují poradenství a také terénní návštěvy přímo v rodinách, pomáhají rodičům při řešení problémů, které souvisejí s péčí o děti. Vyhledávají děti, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. Projekt je také zaměřen na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Pobočka Fondu ohrožených dětí v Kroměříži sídlí na Havlíčkové ulici č. 3286/121 A (v suterénu budovy Klokánka). Kontaktní dny pro veřejnost jsou každé pondělí od 8,00 do12,00 hod. a od 12,30 do 16,30 hod. Kontaktovat pracovníky můžete od pondělí do pátku i telefonicky- mobilní čísla jsou 724 667 655, 724 567 540, 724 667 720. Můžete využít i e-mailu: fod.kromeriz@fod.cz. Veškeré poskytované služby jsou zdarma. Pokud potřebujete pomoci nebo poradit, můžete této služby využít. Prostřednictvím projektu věříme, že napomůžeme rodinám, které se ocitly v kritické situaci, řešit jejich obtíže tak, aby došlo ke zvrácení negativního trendu, k postupnému řešení obtíží a ukončení krizové situace s minimalizací dopadu na děti, které v těchto rodinách žijí. Poradenství i veškerá činnost je orientováno vždy v zájmu dětí. Fond ohrožených dětí si podpory z Norských fondů velmi váží.

Sdílejte článek

Tisknout článek