Pozvánka na XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 15. prosince 2005

| 08.12.2005 |

Město Kroměříž

P O Z V Á N K A

na XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

ve čtvrtek 15. prosince 2005 ve 14 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek