Pozvánka na XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 17. prosince 2009

| 04.12.2009 |

Město Kroměříž

 

P O Z V Á N K A

na XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

ve čtvrtek 17. prosince 2009 v 16 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek