Pozvánka na XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže dne 16. prosince 2004

| 08.12.2004 |

Město Kroměříž

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

 

ve čtvrtek 16. prosince 2004 v 16 hodin

 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

 

 

 

Program:

 

1. Zahájení

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

 

4. Různé

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

6. Interpelace

 

7. Závěr

 

 

 

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek