Pozvánka na XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 11. prosince 2008

| 01.12.2008 |

Město Kroměříž

 

P O Z V Á N K A

na XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

ve čtvrtek 11. prosince 2008 v 16 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek