Pozvánka na XV. zasedání ZMK

| 26.02.2004 |

Město Kroměříž

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

 

ve čtvrtek 4. března 2004 v 16 hodin

 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

 

 

 

Program:

 

1. Zahájení

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

 

3. Zprávy Policie ČR a ředitele Městské policie Kroměříž

 

4. Finanční záležitosti města Kroměříže

 

5. Různé

 

6. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

7. Interpelace

 

8. Závěr

 

 

 

 

 

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

 

Sdílejte článek

Tisknout článek