Pozvánka na XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 13. prosince 2007

| 03.12.2007 |

Město Kroměříž

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

na XIII.  zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

 

ve čtvrtek 13. prosince   2007   v 16 hodin

 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

 

 

 

Program:

 

 

1. Zahájení

 

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

 

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

 

 

4. Různé

 

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

 

6. Interpelace

 

 

7. Závěr

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Miloš Malý

                                                                                                    starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek