Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 11. října 2007

| 01.10.2007 |

Město Kroměříž

P O Z V Á N K A

na XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

ve čtvrtek 11. října 2007 v 16 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek