Pozvánka na X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 6. září 2007

| 28.08.2007 |

Město Kroměříž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

na X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

 

 

ve čtvrtek 6. září 2007 v 16 hodin

 

 

 

 

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Program:

 

 

 

 

1. Zahájení

 

 

 

 

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

 

 

 

 

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

 

 

 

 

4. Různé

 

 

 

 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 

 

 

 

6. Interpelace

 

 

 

 

7. Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek