Pozvánka na VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 1. září 2011

| 22.08.2011 |

Město Kroměříž

 

P O Z V Á N K A

na VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

ve čtvrtek 1. září 2011 v 16 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Změna postupu při pořizování změny č. 5 územního plánu města

Kroměříže

3. Rozhodnutí o řešení jižního obchvatu města Kroměříže

4. Koncept rozvoje sportovní zóny Kroměříž

5. Různé

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek