Pozvánka na ustavující I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 31. října 2006

| 23.10.2006 |

Město Kroměříž

 

 

 

P O Z V Á N K A

na ustavující I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

31. října 2006 ve 14.30 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

____________________________________________________________________

Program:

1. Zahájení a schválení programu zasedání

2. Volba volební a návrhové komise

3. Složení slibu členy Zastupitelstva města Kroměříže

4. Zpráva volební komise – návrh na způsob provedení všech druhů

voleb a schválení způsobu voleb

5. Volba starosty města

6. Zpráva volební komise o volbě starosty města

7. Volba zástupců starosty města

8. Zpráva volební komise o volbě zástupců starosty města

9. Volba dalších členů rady města

10. Zpráva volební komise o volbě dalších členů rady města

11. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže

12. Různé

13. Diskuse

14. Usnesení

15. Závěr

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek