Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 30. listopadu 2006

| 21.11.2006 |

Město Kroměříž

P O Z V Á N K A

na II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

ve čtvrtek 30. listopadu 2006 ve 16.30 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

4. Různé

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Miloš Malý

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek