Pozor na letní posezení, může narazit na městské vyhlášky

| 11.08.2014 |

Léto je v plném proudu a během něj se každoročně zvyšuje četnost venkovních aktivit a s nimi souvisí i větší množství stížností na rušení nočního klidu. V této souvislosti je dobré připomenout si povinnosti vyplývající z platné obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Ta stanovuje noční klid od neděle do čtvrtku na dobu od 22 do 6 hodin. V pátek, sobotu a v den předcházející dnu, který je státem uznaný jako den pracovního klidu, je nočním klidem doba od 24 do 8 hodin. V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Kromě toho je každý povinen o sobotách, nedělích a svátcích v době od 20 do 8 hodin zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Obdobně by měli někteří občané dbát na dodržování vyhlášky, která zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Veřejným prostranstvím se přitom rozumí všechny prostory přístupné každému bez omezení, tedy i náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky či podloubí. Smyslem vyhlášky není zbytečně omezovat svobodu a volnost lidí, ale naopak jejich ochrana před negativními jevy, které se zejména v létě rozmáhají v centrech mnohých měst, Kroměříž nevyjímaje. Zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství se samozřejmě nevztahuje na restaurační zahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení, či na popíjení alkoholu v rámci kulturních a sportovních akcích pořádaných městem, nebo řádně oznámených městskému úřadu.

Sdílejte článek

Tisknout článek