POŽÁR V CHROPYNI JE POD KONTROLOU, STÁLE VŠAK HOŘÍ

| 08.04.2011 |

aktualizace 15.00 h - Podle vyhodnocení dosavadního měření ovzduší nebyly v obcích Bílany, Skaštice, ani v chropyňské ulici Hrad naměřeny žádné nebzpečné hodnoty. V ulici Františkov a přilehém statku sice hodnoty nepřekačují limity, ale dlouhodobý pobyt se nedoporučuje, proto evakuace obyvatel stále trvá. Dohašování požáru zřejmě potrvá ještě několik dnů.

aktuaizace 9. dubna 13.00 h - Po několika nočních a dopoledních "explozích" materiálu vyvolaných uvolněním materiálu a propadením stropů hořících objektů v Chropyni pokračuje zásah hasičů. Požár je sice lokalizován, ale jeho likvidace stále vyžadje mimořádné nasazení. Trvá i evakuace obyvatel splodinami zasažených lokalit. 

aktualizace 9.dubna 8.00 h - v pátek večer se hasičům podařlo dostat požár pod svou kontrolu. Přestože oheň ještě není úplně uhašen, podle hasičů již nehrozí jeho další šíření. I tak ale bude materál pod dohledem jednotek dohořívat i v průběhu soboty. Vzhledem k tomu, že se již neočekávají žádné další mimořádné událost, Krizový štáb města kroměříže konči svou pohotovost.   

aktualizace 16.30 h - Situace v Chropyni je prakticky beze změn. Zasažen byl celý blok několika budov. Vzhledem k rozsahu požáru i povaze a množství vzníceného materiálu je problém oheň uhasit a vše nasvědčuje tomu, že materiál bude muset pot dozorem postupně vyhořet. Proto se předpokládá, že zásah potrvá i během víkendu. Město Chropyně vyhlásilo odpoledne evakuaci ulic Hrad, Františkov a Dráhy, které jsou, nebo mohou být zasaženy kouřem. Ten sice ani v zasažených lokalitách podle monitoringu a měření neobsahuje nebezpečné koncentrace toxických látek, ale přesto by mohlo při dlouhodobém pobytu v něm docházet k nevolnostem. Proto byly uvedené ulice pod dohledem policie a organizací městského úřadu evakuovány do chropyňské tělocvičny. Centrální krizový štáb bude zasedat v 17 hodin a rozhodne, zda evakuace potrvá i během noci. Pokud ano, město Kroměříž a vedení Střední školy hotelové a služeb zajistili ubytování a stravování v internátu této školy. Vzhledem k tomu, že řada lidí našla útočiště u příbuzných, odpoledne se v chropyňské tělocvičně nacházelo jen několik desítek lidí. Kromě úkonů v bezprostřední blízkosti požáru nebylo nutné dělat jiná mimořádná opatření. Povětrnostní podmínky směřují pás rozptýleného kouře stále stejným směrem mezi Kroměříž a Hulín. V Kroměříži, jejím okolí a obcích nacházejících se ve směru pohybu větru během dne projížděl speciální vůz měřící hodnoty ovzduší. Všechny hodnoty jsou v normě a není tedy ohroženo zdraví veřejnosti. Podle meteorologických předpovědí by se směr větru neměl v průběhu noci výrazně změnit. Krizový štáb města Kroměříže bude během celé noci preventivně udržovat v pohotovosti hlídky.

 

aktualizace 12.30 h - ani během dopoledne nebyly hasičské jednotky schopny lokalizovat rozsáhlý požár plastů ve firmě Remiva se sídlem v areálu bývalého Technoplastu v Chropyni. Zasahující jednotky z širokého okolí jsou podporované i přivolaným hasičským vrtulníkem. Podle velitele bude mít zásah dlouhodobější charakter a bude trvat i během víkendových dnů. Krizový štáb rozhodl změnit dobrovolnou evakuaci na povinnou, která se dotkne až 300 lidí žijících v chropyňských ulicích Hrad a Františkov. Evakuace je zatím nařízena do večerních hodin s tím, že další postup určí krizový štáb. Město Kroměříž poskytlo na pomoc při evakuaci jeden autobus MHD a dvě hlídky městské policie. I nadále platí nabídka na ubytování evakuovaných v domově mládeže Střední školy hotelové a služeb v Pavlákově ulici, zatím však budou lidé umístěni v tělocvičně v Chropyni. Zároveň policie uzavírá silnice od Kyselovic, Skaštic a Plešovce, aby pohyb civilních vozů i osob nekomplikoval zásah. Vyzýváme řidiče i ostatní občany, aby uzavírky respektovali a neoprávněným pohybem v blízkosti požáru neztěžovali hasičům už tak dost náročnou práci. Kroměříži se dým vyhýbá a dle hasičských rozvorů i měření hygieniků není zdraví obyvatel ohroženo.

 

aktualizace v 9.30 h - Hasiči stále bojují s požárem v Chropyni. Vzhledem k objemu uskladněných plastů, (odhadem jde o množství 1300 - 1500 tun) stále ještě není oheň pod kontrolou. Enormní spotřeba vody na hašení přiměla hasiče použít i vodu z chropyňského rybníka a jednotkám v hašení pomáhá i přivolaný vrtulník. Pro město Kroměříž zatím stále vane příznivý vítr, který žene hustý kouř mimo město do prostoru mezi Kroměříží a Hulínem. Prochází sice i nad místní částí Bílany, je ale v dost velké výšce a v dýchací zóně nebyly naměřeny nebezpečné koncentrace. Město Chropyně uvažuje o tom, že lidem z lokalit nejvíce zasažených dýmem nabídne dobrovolnou evakuaci. Pro tyto účely kroměřížská radnice domluvila možnost ubytování na internátu Střední školy hotelové a služeb v Pavlákově ulici. Městská policie hlášením upozornila obyvatele Kroměříže na vniklou situaci a doporučila preventivně neotvírat okna. Zdraví lidí ale ohroženo není.

 

Aktualizace v 8.16 h - v pátek 8. dubna, v 1 h v noci, vypukl ve firmě Remiva se sídlem v bývalém areálu Technoplast v Chropyni rozsáhlý požár plastů. Na místě jsou jednotky Hasičského záchranného sboru a snaží se dostat oheň pod kontrolu. spalováním plastů vzniká hustý černý kouř, který je větrem hnán ve směru na Skaštice a Hulín. Kroměříž je zatím mimo postiženou zónu. I když se rozptýlený dým pohybuje nad místní částí Bílany, je v dost velké výšce a v dýchací zóně nebyly naměřeny nebezpečné koncentrace. Z těchto důvodů zatím nebylo nutné přistoupit k mimořádným opatřením. Přesto doporučujeme občanům, aby neotvírali okna a pokud je to možné, nevycházeli zbytečně ven. Školy a podniky zůstávají v běžném provozu s tím, že všem ředitelům školských a zdravotnických zařízení byla informace o situaci předána s pokynem, aby děti nechodily ven a aby zařízení nevětrala. Zdraví lidí v tuto chvíli není ohroženo. Na kroměřížské radnici zasedá od nočních hodin krizový štáb a situaci sleduje. O jakýchkoliv změnách, nových informacích a pokynech budeme občany informovat na webových stránkách, e-mailem a prostřednictvím médií.

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek