Orientaci v odpadovém hospodaření města Kroměřížanům usnadní brožura

| 13.12.2005 |

Kroměříž – Přehled všech důležitých informací o odpadovém hospodářství v Kroměříži připravila pro obyvatele města zdejší radnice ve spolupráci se společností Biopas, která ve městě a regionu zajišťuje svoz a likvidaci odpadů. Přehled má podobu brožury, kterou zdarma dostane každá domácnost ve městě. Lidé v několikastránkové ročence najdou všechny podstatné údaje, které je obvykle zajímají, včetně kompletního a aktuálního seznamu kontaktů na kompetentní orgány, či popisu všech způsobů plateb za odpady. 
„Lidé v ročence o odpadech naleznou nejen stručný popis nabízených služeb, které jsou hrazeny jak prostřednictvím plateb od občanů, tak z rozpočtu města, ale i některé užitečné rady a zajímavosti vztahující se ke třídění odpadu," uvedla kroměřížská místostarostka  Olga Sehnalová. V brožuře se obyvatelé města mimo jiné dočtou, že výše poplatku za svoz separaci a likvidaci domovního odpadu zůstává ve stejné výši jako v loňském roce. Lidé zaplatí za osobu 492 korun a stejně jako v předchozích letech zůstává zachován i systém slev pro osoby nad sedmdesát let, děti ve společné domácnosti a pro studenty ve věku do šestadvaceti let. Vedle již zaběhlých aktivit brožura přibližuje i některé změny v odpadovém hospodaření města. „Mezi novinky, na které bychom chtěli zvláště upozornit, patří například zavedení třídění plastů v Kroměříži, tedy separaci i jiných druhů plastů, než jsou jen PET lahve,"  poznamenala místostarostka.
Ročenka vyšla nákladem třinácti tisíc kusů a díky spolupráci s Informačním centrem by měla být doručena do poštovních schránek všech kroměřížských domácností. „Pokud by se snad k někomu nedostala, lidé si ji budou moci vyzvednout i v Informačním centru, v oddělení odpadového hospodářství kroměřížské radnice i přímo ve vestibulu hlavní budovy radnice. Při distribuci v místních částech budeme spolupracovat s osadními výbory," dodala Sehnalová. 

Sdílejte článek

Tisknout článek