Ohlédnutí za rokem 2007 aneb Jak plníme své plány

| 19.12.2007 |

Autor: Mgr. Miloš Malý, starosta města

Když jsem začal psát tyto řádky, zbývalo do konce roku 2007 devatenáct dní a to je vždy nejvyšší čas na zamyšlení a zhodnocení uplynulého roku. Jako zástupci kroměřížské radnice, bychom rádi svým občanům vedle přání k prožití krásných a klidných vánočních dnů a úspěšného roku 2008 předložili alespoň stručnou rekapitulaci toho, co se nám v prvním povolebním roce podařilo uskutečnit a co dalšího hodláme realizovat v roce příštím.

V první řadě jsme se museli vypořádat s dědictvím značné finanční zátěže, aby bylo možné začít plnit společný program, na jehož obsahu se jednotlivé politické strany a sdružení, jež jsou ve společné koalici, hned po volbách shodly. To se podařilo v prvním čtvrtletí roku 2007, kdy byla vypsána veřejná soutěž na restrukturalizaci úvěru města Kroměříže a v níž zvítězila Komerční banka. Díky soutěži jsme dosáhli ještě výhodnější úrokové sazby, než jakou byl úročen původní dluh.

Tímto krokem jsme získali volné finanční zdroje a mohli rozjet řadu investičních akcí, například vybudování nového hřiště u Základní školy Oskol, zahájení opravy bývalého Posádkového domu armády, ale i budování nových či opravy stávajících chodníků a komunikací. Zejména bych zde připomenul vybudování tolik potřebného chodníku k novostavbám na Barbořině. Zahájena byla také rekonstrukce starého asfaltového hřiště u Základní školy Slovan, které bude dokončeno v příštím roce a bude mít jeden z nejmodernějších umělých povrchů. Dále jsme zahájili stavbu domova pro seniory v areálu bývalých kasáren a jeho dokončení plánujeme na pátý měsíc roku 2009. Tím dojde ke zvýšení ubytovacích kapacit a budeme nejlépe vybavené město v této sféře v kraji. Celkem se nám z rozpočtu města a státních dotací podařilo zajistit na investice okolo 35 milionů Kč. To je částka, o které by se nám bez restrukturalizace úvěrů nemohlo ani zdát. Pro příští rok počítáme opět s podobnou částkou.

Jako největší problém pro rok 2008 vidíme rekonstrukci jediného mostu přes řeku Moravu. Proto jsme se v roce 2007 intenzivně věnovali také koordinaci činností se staviteli dálnice a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, které je investorem rekonstrukce. Oprava mostu ovšem nebude zdaleka jediným bodem, kterému hodlá kroměřížská radnice v příštím roce věnovat zvýšenou pozornost. Zaměříme se mimo jiné na přípravu projektové dokumentace k zimnímu stadionu. Ten je třeba postupně opravit včetně likvidace čpavkového hospodářství, které je stále zdrojem potenciálního ohrožení obyvatel a dokonce i dvou škol ležících v jeho bezprostřední blízkosti.

Uplynulý rok poprvé v novodobé historii radnice hodnotili zastupitelé na svém slavnostním setkání, které se konalo 6. prosince v obřadní síni radnice. Shodli se na tom, že společné cíle schválené všemi koaličními partnery se letos podařilo naplnit z jedné čtvrtiny, což je přímo úměrné uplynulé části celého volebního období. Také zkonstatovali, že není dobře plněn úkol zmapovat dopodrobna nemovitý majetek města, zejména pozemky, a v této oblasti je třeba v roce 2008 nejvíce přidat.

Město Kroměříž přeje všem svým občanům, aby prožili letošní Vánoce tak, jak tyto poklidné, radostné a důstojné svátky vidí ve svých nejkrásnějších představách. V novém roce 2008 přejeme občanům hodně osobních i profesních úspěchů a věříme, že i nadále budeme hledat a nacházet společnou řeč a společnými činy se podílet na rozvoji našeho krásného města.

za kolektiv zastupitelů

Mgr. Miloš Malý

starosta města

 

Sdílejte článek

Tisknout článek