Od prosince platí nové jízdní řády MHD

| 09.12.2011 |

Uplynulý rok byl pro provozovatele městské hromadné dopravy v Kroměříži velmi dynamický. Začal vášnivými debatami o ztrátovém provozu veřejné dopravy, došlo ke zdražení jízdného, měnily se jízdní řády a sepisovaly petice s požadavky občanů. Od 11. prosince navíc začíná platit nový jízdní řád na rok 2012. O tom všem jsme si povídali s technickým náměstkem ředitele Kroměřížských technických služeb Petrem Sedláčkem.

Začněme tím, co asi občany zajímá nejvíce, a to změnou jízdního řádu.

Jízdních řády, které budou v platnosti od 11. prosince, reagují především na podněty veřejnosti, například na opakovanou petici z Dolních Zahrad. V září, když jsme v jízdním řádu dělali několik drobných změn, jsme její problém nevyřešili, protože jsme nebyli schopni zásadně překopat celé turnusy. Od prosince už je ale největší problém obyvatel této lokality vyřešen. Vrátili jsme se k tomu, že odtud jezdí dva autobusy, jeden pokračuje jako č. 4, protože ho využívají žáci Základních škol Slovan a Zachar, a druhý pokračuje od nádraží směrem do města s tím, že už nečeká na vlakové přípoje, protože za ním jedou ještě další spoje. Museli jsme sice přepracovat jiné turnusy, ale věřím, že nikde nenastane žádný zásadní problém.

Došlo kromě reakce na dolnozahradskou petici ještě k jiným změnám?

Z podnětu občanů vzešla například změna v obsluze lokality Plačkov a horní části Havlíčkovy ulice a jejich spojení pro školáky. Původně odtud ráno jezdila linka č. 1 a zajížděla k ZŠ Sýpky. Dnes ale většina dětí z této lokality chodí na ZŠ Zachar, takže jsme místo linky č. 1 nasadili linku č. 8, která jezdí i přes Zachar. K Sýpkám z našich spojů nezajíždí žádný, ale obslužnost zajišťuje rovnocenný spoj společnosti Krodos Bus z Ratají a zastavuje i na našich zastávkách. Další změnou je úprava posledního večerního spoje, který vyjíždí od areálu KTS ve čtvrt na jedenáct večer a po trase Plastika - Magneton jede na nádraží, odkud vyjíždí jako linka č. 6. Od prosince budeme vyjíždět o 10 minut dříve, což by mělo lépe vyhovovat zaměstnancům Plastiky, a pak pojedeme po ulici Jožky Silného, kde jsou další tři velcí zaměstnavatelé s odpoledním provozem. A od nádraží už pojede stejně jako nyní. A ještě jedna změna se týká tohoto večerního autobusu. Od nového jízdního řádu bude jezdit ve všech pracovních dnech a ne jen ve dnech školního vyučování, jak je tomu doposud. Jinak ale v základních rysech nový jízdní řád kopíruje to, co už platí od září.

V průběhu roku MHD podražila jízdné. Projevilo se to nějak na zájmu cestujících?

Letos jsme přistoupili ke dvěma ne příliš populárním krokům. Zvýšili jsme jízdné a zároveň částečně omezili provoz. Obě tyto změny se sice projevily mírným snížením počtu cestujících, na druhou stranu se tím ale také snížila ztráta, která v MHD vznikala. Souhrnná čísla budeme mít k dispozici až začátkem příštího roku. Je ale nutné říci, že na vytvořenou ztrátu má mnohem větší dopad například nárůst ceny nafty, náhradních dílů, pneumatik atd. Obrovskou roli hraje i počasí - když je pěkně, chodí lidé více pěšky, nebo jezdí na kolech.

Když už hovořme o ztrátách, proč je podle vás MHD ztrátová?

MHD jakožto veřejná služba je ztrátová všude ve světě. Čím větší je rozsah poskytované služby, tím větší je vytvořená ztráta, kterou musí uhradit ten, kdo si službu objedná, v našem případě město Kroměříž. Část nákladů je hrazena z tržeb. Řešení musí hledat politici ve dvou kompromisech - maximální rozsah poskytované služby za přijatelnou ztrátu a neméně důležitým kompromisem je stanovení výše jízdného, a tedy rozdělení úhrady vytvořené ztráty mezi město a občany, kteří službu využívají. V těchto ohledech (cena jízdného, vytvořená ztráta) jsou naše hodnoty srovnatelné s okolními provozovateli MHD.

Balancování na hraně ekonomických možností a požadavků cestujících asi není jednoduché?

Pravidelně řešíme návrhy na rozšíření počtu spojů, na zajištění dopravy v pravidelných intervalech, na zajištění příjezdu autobusů ke všem vlakovým spojům a zase od nich, na obsluhu všech místních částí apod. A předpokládá se, že zajistíme dopravu pro zaměstnance všech podniků, žáky a studenty všech škol, ale také pro občany, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na úřadech, u lékařů či v obchodech. V praxi jsou ale mnohé z uvedených požadavků v rozporu a musíme brát v úvahu i naše technické a personální možnosti. V Kroměříži MHD už 17 let provozuje organizace pod přímým vlivem města a s tím úzce souvisí i problematika placeného parkování. Výnos z parkovacích automatů by měl pomoci uhradit ztrátu MHD. V minulosti město provozovalo parkovací automaty samo a přispívalo na částečnou úhradu ztráty MHD. Po převedení provozu placeného parkování na KTS již město ze svého rozpočtu na úhradu MHD neplatí nic. Nicméně krytí ztráty z provozu placeného parkování považuji za správné. Na ztrátovou hromadnou dopravu tak přispívají ti, kteří zatěžují město svou individuální dopravou, ale jsou ochotni zaplatit za to, že mohou auty zajet tam, kam potřebují. Výnosy ze systému placeného parkování však nikdy nepokrývaly plně ztrátu vytvořenou MHD a proto musí KTS každoročně na pokrytí celkové ztráty vydělat další činností.

Několikrát se také objevil podnět na řešení dopravní obslužnosti malými autobusy.

Je pravda, že ty mají významně nižší spotřebu nafty, ale ostatní parametry zas tak výhodné nejsou. Hlavním argumentem proti využití těchto malých autobusů v naší MHD je fakt, že ve špičce potřebujeme všechny autobusy s plnou kapacitou a malý autobus by musel být vlastně navíc.

Jaké kroky podle vás mohou přimět lidi, aby více využívali služeb MHD?

KTS jakožto provozovatel toho v tuto chvíli moc zásadního udělat nemohou. Po dubnové redukci jsme se snažili stávající spoje přizpůsobit většině požadavků cestujících. Naším zájmem je, aby s MHD jezdilo co nejvíc lidí. Není ale možné vyhovět všem. Měli jsme i požadavky typu: „Syn má někdy školu až na devět…“ - není možné zavést spoj proto, aby s ním možná někdy jeli 2 nebo 3 cestující. Jsem ale přesvědčen, že v rámci přípravy jízdního řádu na rok 2012 jsme většině požadavků vyhověli a předpokládám, že v příštím roce nás žádné mimořádné změny v MHD v Kroměříži nečekají.

Sdílejte článek

Tisknout článek