Obyvatelé mohou na Fóru debatovat o kvalitě života ve městě

| 10.09.2006 |

Kroměříž – Odborníkům i laické veřejnosti je určeno Fórum Zdravého města, které připravuje kroměřížská radnice ve spolupráci se svými partnery. Jedná se o cyklus diskuzních setkání, jejichž cílem je analyzovat současnou situaci v nejrůznějších oblastech života v Kroměříži, jako je doprava, veřejná správa, služby, podnikání, životní prostředí, vzdělávání, kultura či sociální sféra, a také navrhnout změny rozvíjející tyto oblasti v dalším období. Všechny projednávané oblasti jsou součástí Plánu zdraví, což je strategický dokument, jímž se radnice řídí.
Zatímco v minulosti se Fórum Zdravého města konalo v jednom termínu, letos radnice z praktických důvodů přistoupila k projednávání ve čtyřech samostatných blocích. „V loňském roce se ukázalo, že všechny podněty z jednotlivých oblastí není možné během jednoho setkání dostatečně projednat. Komise pro Projekt Zdravé město se tedy rozhodla rozdělit Fórum na čtyři samostatná setkání, z nichž každé bude věnováno vždy dvěma tématům Plánu zdraví města Kroměříže," vysvětlila koordinátorka projektu Zdravé město Jana Knapková. Podle ní je Plán zdraví jakýmsi přehledem záměrů, které by podle názoru veřejnosti a odborníků měly být postupně naplněny, aby bylo možné Kroměříž považovat za Zdravé město.
Úvodní setkání věnované veřejné správě, podnikání a službám se uskuteční v úterý 12. září. O týden později ve čtvrtek 21. září mohou občané diskutovat na téma životní prostředí a doprava, na programu v úterý 26. září bude vzdělávání a kultura. Poslední setkání se uskuteční v úterý 3. října a jeho obsahem bude sociální oblast a zdravý životní styl. „Všechna setkání se konají v Knihovně Kroměřížska a začínají v 16 hodin, s výjimkou čtvrtku 21. září, kdy diskuze začíná v 16.30 hodin, ," upřesnila Knapková. 
Projekt Zdravé město je mezinárodním projektem Světové zdravotní organizace (WHO). Každé město v Evropě, které je do projektu zapojeno, musí mít zpracovaný Plán Zdravého města, který je strategickým dokumentem rozvoje města. Jeho cílem je hledání konsensuální cesty k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života v místních podmínkách města i regionu.

Sdílejte článek

Tisknout článek