Obyvatelé Kroměříže začnou vedle PET lahví třídit i ostatní druhy plastů

| 09.11.2005 |

Kroměříž  - Kroměřížská radnice od příštího roku rozšíří systém separace odpadů. Vedle papíru, skla a PET lahví začne město třídit i ostatní plasty. Využije k tomu stávajících nádob na PET lahve a zvýší frekvenci svozu tohoto druhu odpadu. Tímto krokem město vytřídí další složku odpadu a současně ušetří jak sběrové nádoby na směsný odpad, tak i místo k uložení tohoto odpadu na skládce.
V současné době Kroměříž třídí PET lahve, které občané ukládají do žlutých kontejnerů. „V plánu odpadového hospodářství  České republiky a Zlínského kraje, na jehož základě Kroměříž zpracovává i svůj vlastní odpadový plán,  jsou uvedeny požadavky na maximální třídění využitelných složek odpadů. V třídění bioodpadu a plastů máme mezery, které chceme postupně vyplnit," vysvětlila místostarostka Kroměříže Olga Sehnalová.  V této fázi se město zaměřilo právě na plasty. „PET lahve se separují, ale obsah je třeba ještě dotřiďovat. Toho využijeme i ke třídění ostatních druhů plastů. Stanoviště tedy zůstanou s tím rozdílem, že do žlutých kontejnerů budou moci lidé vhazovat například i kelímky od jogurtů, igelity a podobně," vysvětlila místostarostka.  Po stránce provozní tedy nečekají na občany žádné velké změny. Kontejnery zůstávají, pouze se zvýšení frekvence jejich svozu. Od nového roku už se nebudou kontejnery vyvážet jednou, ale hned dvakrát týdně.

Sdílejte článek

Tisknout článek