Obnova lipové aleje na Kotojedské ulici.

| 23.10.2003 |

REKONSTRUKCE LIPOVÉ ALEJE NA ULICI KOTOJEDSKÁ

 

Město Kroměříž je tvořeno nejen budovami, pozemními komunikacemi, ale také městskou zelení ve formě trávníků, záhonů, keřových porostů, jednotlivých stromů a alejí. A právě aleje dotváří ráz konkrétní ulice, ulice bez stromů by se stala prašnou, hlučnou, neestetickou a tudíž neobyvatelnou. A město má být především obyvatelné. A proto je v zájmu občanů i představitelů města udržovat městskou zeleň v takovém stavu, aby mohla plnit všechny své funkce. Lipová alej na ulici Kotojedská představuje důležitou bariéru před nepříznivými vlivy automobilového provozu na obyvatele, ač za to stromy platí vlastním zdravím. Proto bude provedena v nejbližších měsících její rekonstrukce tak, aby co nejdříve patřila zase k významným ekologickým a estetickým prvkům Kroměříže. První fáze obnovy, která již proběhla, spočívá v odstranění několika stromů v nejhorším stavu z hlediska jejich provozní bezpečnosti. V další fázi (brzy na jaro) budou vysazovány mladé stromky, které nahradí většinu stávajících starých, nemocných lip. Tímto postupem bude zaručena co nejkratší doba obnovy stromořadí. Budou vysazovány stromky o větším poloměru kmínku, aby lépe zvládaly nepříznivé stanovištní poměry. Případné další úpravy ulice by byly prováděny tak, aby nedošlo k poškození dřevin.

Je v zájmu nás všech, aby byla alej na ulici Kotojedská opět zdravá a krásná. Proto prosíme o kladný přístup a ochranu jak těchto mladých stromků, tak veškeré zeleně v Kroměříži. Děkujeme za pochopení.

Mgr. M. Šimčíková

OŽP MěÚ Kroměříž

Bc. M. Posolda

OS MěÚ Kroměříž

 

Případné Vaše názory a postřehy můžete zasílat na email

magda.simcikova@mesto-kromeriz.cz

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek