Nové signální plány na křižovatkách mě městě

| 26.10.2006 |

Na  dvou kroměřížských světelných křižovatkách (u mostu přes řeku Moravu a na křižovatce ulic Obvodová-Kotrojedská-Moravská) došlo ke změně signálních plánů semaforů. Časy signalizace byly upraveny tak, aby odpovídaly současnému vytížení provozu. Přinášíme vám podrobnější popis těchto změn. Použité zkratky označující jednotlivé jízdní pruhy, směry či přechody, činí text méně přehledným, proto přikládám schémata obou křižovatek, v němž jsou zkratky zakresleny a situace poměrně přehledná. 

Křižovatka u mostu přes Moravu 
Zprovozněním nového signálního plánu se projevily změny v délkách dob signálů Volno pro vozidla – prodloužení doby ve směru od Hulína, nádraží a centra (VA,VB, VC) podle aktuálních zátěží, čas na příjezdu z Chropyňské ulice (VD) byl zkrácen.
Podstatnou úpravou je možnost a schopnost signálního plánu pracovat od režimu „trvalá zelená v hlavním směru“ (tj. že pokud nebudou požadavky od vozidel VB  nebo VD nebo PA nebo PC, bude stále signál volno po hlavní komunikaci nepřetržitě) až po dopravně závislé řízení v dopravní špičce. Dále byly upraveny některé parametry pro prodlužování dob signálů Volno v reakci na požadavky detektorů vozidel. Za další vylepšení považujeme maximální zvýhodnění přechodu PE, na který si stěžovali občané – měli jsme snahu nechat na něm svítit Volno jak jen to jde (i ve vazbě nečerpání možné maximální délky signálu Volno ze směru VD). Významný vliv na náběh VB a VD má existence poptávky na chodecké skupině PC – pokud je a PC se vyvolá, je zpožděn začátek VB a VD, aby chodci vstoupili do vozovky ještě před příjezdem odbočujících vozidel.

Křižovatka Obvodová – Kotojedská
Nový signální plán je již v provozu Úpravy, které byly provedeny, spočívají nejen v úpravách délek dob signálů Volno podle aktuálních dopravních intenzit, ale i v přefázování (změně skladby) signálního plánu, neboť se ukázalo, že ve vedlejších směrech je větší dopravní zátěž než na ramenech hlavní komunikace. Dále byly upraveny některé parametry pro prodlužování dob signálů volno v reakci na požadavky detektorů vozidel a pro výběr stávající vyklizovací šipky KB (její výběr je závislý na podmínkách souvisejících s detekční indukční smyčkou, která se nachází přímo v křižovatce – v místě, kde stojí vlevo odbočující vozidla, když dávají přednost v jízdě protijedoucím vozidlům).

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek