Nová vyhláška mění některé poplatky

| 04.12.2012 |

Hned několik změn přináší nová vyhláška o místních poplatcích, která začne od Nového roku platit v Kroměříži. V základních rysech, které se vztahují na všechny občany města, jako jsou poplatky za odpady apod., zůstává sazba beze změn, více peněz ale bude stát například umístění reklamy na veřejném prostranství či vyhrazené parkování. Nižších sazeb se naopak dočkají provozovatelé restauračních zahrádek.

„Vyhláška o místních poplatcích doznala obecně jen několik menších změn, většinou reagujících na novelu zákona o místních poplatcích, který nabyl účinnosti v červenci 2012, nebo odstraňujících některá nadbytečná ustanovení," Irena Gráfová z radničního oddělení právních činností a kontroly.

Jedinou podstatnou změnou je rozšíření definice poplatníka v případě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpady). Zatímco doposud byly poplatníkem pouze fyzické osoby s trvalým bydlištěm nebo vlastníci rekreačního objektu na území obce, nově musejí za odpady platit i cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na dobu delší než 3 měsíce, cizinci, kterým byl v ČR udělen azyl a majitelé bytů nebo rodinných domů, v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši poplatku za jednu osobu.

Co se týče konkrétních sazeb, největších změn doznala část týkající se poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně za umístění reklamních zařízení všeho druhu. Z původních 6 Kč uvnitř městské památkové rezervace se sazba zvyšuje na 30 Kč /m2 a den, mino MPR je to 20Kč/m2 a den. „Reklama v ulicích nám dlouhodobě dělala starosti. Její nosiče jsou až na výjimky velmi nekvalitní, neestetické a mnohdy i nebezpečné. Zejména ve větru takzvaná „áčka" létají po celém městě a ohrožují své okolí. Proto jsme se rozhodli k regulaci reklamy formou zvýšení poplatku," vysvětlila starostka Daniela Hebnarová.

K navýšení sazby došlo také u paušálního poplatku za použití veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa, a to z původních 8.700 Kč na nynějších 10 000 Kč/rok. „Také v tomto případě má změna sazby regulační význam, protože zájem o vyhrazené parkování za stávající cenu mnohdy převyšoval možnosti dané lokality. A v porovnání s okolními městy byly naše ceny jedny z nejnižších," dodala starostka. Naopak za umístění restaurační zahrádky zaplatí restauratéři v příštím roce méně, poplatek zastupitelé snížili z původních 5 Kč na 2Kč/m2 a den ve městě a 1 Kč /m2 a den v místních částech.

Ostatní poplatky, tzn. poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity zůstávají na stejné úrovni jako letos. Platí to i o poplatku za odpady, který zůstává na úrovni 492 korun, přestože zákonem stanovený limit umožňuje sazbu navýšit až na 750 korun.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek