Neziskovky se mohou informovat o možnostech získání dotací

| 11.12.2006 |

Autor: Soňa Bosáková

Kroměříž - Stejně jako každý rok mají neziskové organizace v Knihovně Kroměřížska k dispozici v tištěné podobě Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu. Tento materiál vydala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, která zveřejnila i hlavní oblasti podpory NNO, které vláda schválila. Publikace je pro zájemce k dispozici v informačním oddělení Knihovny Kroměřížska.

Informování o dotačních možnostech a příležitostech je součástí projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje.Cílem projektu je zvýšení absorpční kapacity při čerpání finančních prostředků z fondů EU. Knihovna Kroměřížska je v projektu, který je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, partnerem Zlínského kraje.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek